fbpx Dofinansowanie zadania pt.: " Hodowla w kulturach in vitro i w bioreaktorze zalewowym roślin owadożernych zagrożonych wyginięciem z gatunku Drosera rotundifolia i Drosera anglica w celu reintrodukcji do środowiska." - nr dotacji RVII-03/12/2017 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Dofinansowanie zadania pt.: " Hodowla w kulturach in vitro i w bioreaktorze zalewowym roślin owadożernych zagrożonych wyginięciem z gatunku Drosera rotundifolia i Drosera anglica w celu reintrodukcji do środowiska." - nr dotacji RVII-03/12/2017

Dofinansowanie zadania pt.: " Hodowla w kulturach in vitro i w bioreaktorze zalewowym roślin owadożernych zagrożonych wyginięciem z gatunku Drosera rotundifolia i Drosera anglica w celu reintrodukcji do środowiska." - nr dotacji RVII-03/12/2017

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 maja 2017 roku, 8:05

W ramach działalności Pracowni Badania Związków Biologicznie Czynnych zostanie zrealizowane zadanie z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Tytuł projektu: Hodowla w kulturach in vitro i w bioreaktorze zalewowym roślin owadożernych zagrożonych wyginięciem z gatunku Drosera rotundifolia i Drosera anglica w celu reintrodukcji do środowiska.

 

Termin realizacji projektu: 25.05.2017 r.

Umowa nr RVII-03/12/2017

Koszty kwalifikowane zadania: 3 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji: 3 000,00 PLN

 

Opis zadania:

Rodzime gatunki roślin Drosera rotundifolia – rosiczka okrągłolistna i Drosera anglica – rosiczka długolistna objęte są ścisłą ochroną gatunkową i coraz rzadziej występują w naturalnym środowisku na skutek robót melioracyjnych i eksploatacji torfowisk, na których występowały. Z drugiej strony liczne gatunki roślin owadożernych są pozyskiwane z naturalnych środowisk ze względu na właściwości lecznicze i ozdobne. Rośliny te stanowią  ewenement w świecie istot żywych - posiadają specjalne urządzenia pułapkowe, które umożliwiają chwytanie przywabionych owadów siadających na liściach (sposób zdobywania białek - związków zawierających azot konieczny dla prawidłowego rozwoju wszystkich organizmów). Rośliny owadożerne są ważnym elementem dekoracyjnym w kolekcjach ogrodów botanicznych. Wyżej wymienione fakty oraz stosunkowo niski współczynnik rozmnożenia tych roślin w warunkach naturalnych, stały się bodźcem do rozpoczęcia prac nad rozmnażaniem roślin owadożernych w kulturach in vitro. Dzięki zastosowaniu roślinnych kultur in vitro i hodowli rosiczek w bioreaktorach możemy w krótkim czasie uzyskać znaczną ilość materiału roślinnego.

http://www.wfosigw.gda.pl

WFO