Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

2 października 2014 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na MWB UG i GUMed. Wykład inauguracyjny pt. "Patologiczne ekspansje mikrosatelitów – rola RNA w patogenezie i terapii" poprowadził prof. dr hab. czł. koresp. PAN Włodzimierz Krzyżosiak* z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. W trakcie inauguracji miała miejsce immatrykulacja studentów oraz promocja doktorska. Ponadto wręczono listy gratulacyjne wyróżniającym się studentom a także nagrody Rektora pracownikom wydziału. Uroczystość uświetnił występ chóru UG.

Inauguracja 2014/2015

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Październik 2014 - 10:45; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Listopad 2014 - 11:53; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz