konferencja | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed