fbpx Nowa organizacja roku akademickiego | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Nowa organizacja roku akademickiego

Nowa organizacja roku akademickiego

BIOTECHNOLOGIA (organizacja zajęć, sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych)

17.02.2020 - 12.06.2020

Zajęcia dydaktyczne

08.06.2020 - 10.06.2020

publiczne prezentacje wyników prac magisterskich II rok MSU

 

13.06.2020 - 26.06.2020

 

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

01.07.2020 – 10.07.2020

Egzaminy dyplomowe magisterskie

13.07.2020 – 17.07.2020

Egzaminy dyplomowe licencjackie

27.06.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

14.09.2020 - 26.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

14.09.2020 - 26.09.2020

Zajęcia uzupełniające*

*laboratoryjne zajęcia uzupełniające dla studentów I i II roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia (plan zajęć zostanie ogłoszony w terminie do 26.06.2020)