fbpx Patenty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Patenty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Patenty

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku, 13:28

 

L.p. Nr
zgłoszenia
Data
zgłoszenia
Data decyzji Zgłoszenie
międzynarodowe
Tytuł Twórcy
1. P.433479 2020-04-06     Środek antybakteryjny o działaniu bakteriobójczym wobec Staphylococcus aureus Marta Krychowiak - Maśnicka
Aleksandra Królicka
2. P.432847 2020-02-05     Nanostruktury biologiczne oparte na wirusie Orsay do wprowadzenia i ekspozycji
obcych antygenów, platformy biologiczne do eskpozycji obcych antygenów
zawierające nanostruktury, startery do wprowadzania antygenów do platform
oraz zastosowanie nanostruktur i platform do ekspozycji obcych antygenów w
produkcji przeciwciał, antygenów referencyjnych lub/i terapeutyków nowej
generacji w tym, jako szczepionek i nośników do produkcji leków
Beata Gromadzka
Karolina Zimmer
Mirosława Panasiuk
Weronika Hoffmann Stanisław Ołdziej
3. P.432837 2020-02-04     Sposób eradykacji drobnoustrojów chorobotwórczych względem ludzi i zwierząt z odpadów płynnych Anna Dzimitrowicz
Agata Motyka-Pomagruk
Piotr Jamróz
Wojciech Śledź
Ewa Łojkowska
Paweł Pohl
Zuzanna Śledź
4. P.432182  2019-12-11   PCT/PL2019/050078 (1600007837) Sekwencje nukleotydowe kodujące sekwencje aminokwasowe rekombinowanej nanostruktury biologicznej i platform do wprowadzania i ekspozycji obcych antygenów, sekwencje aminokwasowe rekombinowanej nanostruktury biologicznej i platformy zawierające miejsca restrykcyjne do wprowadzania i ekspozycji obcych antygenów,  startery do wprowadzania antygenów do sekwencji restrykcyjnych, oraz zastosowanie sekwencji aminokwasowych do ekspozycji obcych antygenów, zwłaszcza jako immunogen wzbudzający odpowiedź humoralną, w produkcji przeciwciał i antygenów referencyjnych w diagnostyce Beata Gromadzka
Karolina Zimmer
Mirosława Panasiuk
Weronika Hoffmann
5. P.431823 2019-11-19     Sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych  Anna Dzimitrowicz
Agata Motyka-Pomagruk
Piotr Jamróz
Wojciech Śledź
Ewa Łojkowska
Paweł Pohl
Tymoteusz Kliś
6. P.431434 2019-10-10     Biopreparaty na bazie mikroorganizmów do ochrony roślin przed zakażeniami bakteryjnymi do zastosowania w rolnictwie Robert Czajkowski
Dorota Krzyżanowska
Tomasz Maciąg
Sylwia Jafra
7. P.430866 2019-08-13 2020-03-17   Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo Anna Dzimitrowicz,
Agata Motyka-Pomagruk
Piotr Jamróz
Wojciech Śledź
Weronika Babińska
Ewa Łojkowska
Paweł Pohl
Dominik Terefinko
8. P.430234 2019-06-13     Sekwencje aminokwasowe rekombinowanych białek flawiwirusowych oraz rekombinowanych flawiwirusowych cząstek wirusopodobnych, ich zastosowanie do zapobiegania zakażeniom wirusem Zika oraz zastosowanie diagnostyczne in vitro Ewelina Król
Bogusław Szewczyk
Gabriela Brzuska
Anna Czarnota
9. P.428215 2018-12-17   EP19216745.0 Odczynnik do ochrony mikroorganizmów podczas liofilizacji Robert Czajkowski; Dorota Krzyżanowska; Tomasz Maciąg; Sylwia Jafra; Joanna Siwińska
10. P.427563 2018-10-29     Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów Anna Dzimitrowicz
Agata Motyka-Pomagruk
Piotr Jamróz
Wojciech Śledź
Weronika Babińska
Ewa Łojkowska
Paweł Pohl
11. P.427320 2018-10-01     Sekwencje antygenowe do zastosowania w leczeniu prewencyjnym zakażenia wirusem HCV i/lub HBV, kompozycje sekwencji antygenowych wirusa HCV do zastosowania w leczeniu prewencyjnym zakażenia wirusem HCV i/lub HBV, chimeryczne cząsteczki wiruso-podobne eksponujące sekwencje antygenowe wirusa HCV, szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV Anna Czarnota
Katarzyna Grzyb
Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
12. P.426680 2018-08-16     Sposób detekcji bakulowirusów z użyciem sekwencji nukleotydowej fragmentów genów granuliny i lef-9 bakulowirusa Martyna Krejmer-Rąbalska
Łukasz Rąbalski
Maciej Kosiński
Bogusław Szewczyk
13. P.423806 2017-12-08   EP18210901.7 Nowe bakterie antagonistyczne Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter 5 amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubidaea szczep H469, ich mieszanina, zastosowanie oraz sposób nanoszenia na materiał roślinny Robert Czajkowski
Dorota Krzyżanowska
Tomasz Maciąg
Sylwia Jafra
Joanna Siwińska
14. P.422982 2017-09-26   brak Antygen uniwersalny, uniwersalna szczepionka przeciwko grypie, układ do
wytwarzania szczepionki, sposób wytwarzania antygenu i zastosowanie antygenu do wytwarzania szczepionki uniwersalnej przeciwko grypie
Bogusław Szewczyk
Karolina Uranowska
Edyta Kopera
15. P.419246 2016-10-26   brak Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów oraz przepływowy układ reakcyjno - wyładowczy do realizacji tego sposobu Anna Dzimitrowicz
Agata Motyka
Wojciech Śledź
Piotr Jamróz
Paweł Pohl
Ewa Łojkowska
16. P.419109, PL232283 2016-10-13 2019-02-05 brak Nowa pochodna naftochinonu i jej zastosowanie medyczne Anna Kawiak
Anna Domachowska
Bartłomiej Borek (Trimen Chemicals)
Roman Błaszczyk (Trimen Chemicals)
17. P.418683 2016-09-12   EP17001515 Sposób wykorzystujący spektrometrię mas MALDI-TOF do detekcji wariantów genetycznych kodów kreskowych oraz jej zastosowanie Agnieszka Bernat-Wojtowska
Pierre Savatier
18. P.418671 2016-09-12   PCT/PL2017/000084 decyzja o przyznaniu patentu w USA nr       US 16/332,782 z dnia 20.02.2020 Przeciwciała monoklonalne przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5 i ich zastosowania, hybrydomy produkujące rzeczone przeciwciała, kompozycje i zestawy diagnostyczne Bogusław Szewczyk; Sączyńska Violetta; Cecuda-Adamczewska Violetta; Anna Porębska; Katarzyna Florys; Bierczyńska-Krzysik Anna; Piotr Baran; Romanik-Chruścielewska Agnieszka; Płucienniczak Grażyna; Płucienniczak Andrzej; Borowicz Piotr; Kucharczyk Krzysztof
19. P.417384 2016-06-01   PCT/PL2016/000060
Wejście w fazy krajowe EP: Europa 5.01.2018

EP16736928
Szczep gram-dodatniej laseczki Bacillus subtilis, kompozycja immunogenna, doustna szczepionka oraz jej zastosowanie przeciwko wirusowi grypy typu A Dawid Nidzworski
Tomasz Łęga
Paulina Weiher
Bogusław Szewczyk
20. P.413262 2015-07-24   brak Monoklonalne przeciwciało mysie, rekombinowane białko fuzyjne, zastosowanie przeciwciał, immunoczujnik do wykrywania wirusa grypy oraz sposób wytwarzania immunoczujnika Agnieszka Sirko, Anna Góra Sochacka, Róża Sawicka, Barbara Kalenik, Jerzy Radecki, Hanna Radecka, Urszula Jarocka, Wim Dahaen, Violetta Sączyńska, Anna Porębska, Piotr Borowicz, Grażyna Płucienniczak, Bogusław Szewczyk
21. P.412612 2015-06-08 2017-11-20 PCT/PL2016/000060
Wejście w fazy krajowe EP: Europa 5.01.2018

EP16736928
Szczep gram-dodatniej laseczki Bacillus subtilis, rekombinowane przetrwalniki, kompozycja immunogenna, doustna szczepionka oraz jej zastosowanie przeciwko wirusowi grypy typu A Dawid Nidzworski
Tomasz Łęga
Paulina Weiher
Bogusław Szewczyk
22. P.410950 2015-01-15 2018-08-02 PCT/PL2016/000002
Wejście w fazy krajowe EP: Europa 11.08.2017;  
EP16705838;                                                                              przyznany patent miedzynarodowy 28.08.2019 (WUP) nr patentu EP3244921 
Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV Katarzyna Grzyb
Anna Czarnota
23. P.410134 2014-11-13 2018-03-01 brak  Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych Robert Czajkowski
Zofia Ozymko
Ewa Łojkowska
24. P.406631 2013-12-20   PCT/PL2014/000148
EP14830896

WO2015093996
EP3083660
Antygen, szczepionka przeciwko grypie, układ do wytwarzania szczepionki, sposób wytwarzania antygenu oraz zastosowanie antygenu określonego powyżej do wytwarzania szczepionki przeciwko grypie Edyta Kopera
Krystyna Maria Grzelak
Włodzimierz Wiktor Zagórski-Ostoja
Bogusław Szewczyk
Violetta Sączyńska
Katarzyna Florys
Violetta Cecuda-Adamczewska
25. P.405607 2013-10-10 2017-11-03 brak Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin Bogusław Szewczyk
Łukasz Rąbalski
Iwona Skrzecz
Alicja Sierpińska
Martyna Krejmer
26. P.405473 2013-09-30 2016-12-09 brak Sposób oczyszczania z chlorofili ekstraktów roślinnych zawierających metabolity wtórne Rafał Banasiuk
Angelika Małgorzata Michalak
Marta Krychowiak
Aleksandra Krystyna Królicka
27. P.404115 2013-05-28 2019-06-04 brak Sposób ochrony roślin przed bakteriami Wojciech Śledź
Emilia Łoś
Bogdan Banecki
Ewa Łojkowska
28. P.403921 2013-05-16 2017-08-02 brak Zestaw starterów oligonukleotydowych oraz zastosowanie zestawu starterów oligonukleotydowych do detekcji i różnicowania odmiennych szczepów NDV Bogusław Szewczyk
Łukasz Rąbalski
Zenon Minta
Krzysztof Śmietanka
29. P.402673 2013-02-05 2014-12-12 brak Oligonukleotydy do wykrywania i różnicowania opornych i wrażliwych na Oseltamivir szczepów wirusa grypy Dawid Nidzworski
Bogusław Szewczyk
Marcin Hołysz
30. P.399993 2012-07-16 2015-12-15 PCT/PL2013/000092 Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy Bogusław Szewczyk
Jerzy Radecki
Dawid Nidzworski
Hanna Radecka
Urszula Jarocka
31. P.397896 2012-01-25 2016-01-04 brak Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectrobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp Marta Potrykus
Ewa Łojkowska
Wojciech Śledź
32. P.391305 2010-05-24 2017-09-01 brak Zestaw do powielenia fragmentów genu białka M w obrębie ewolucyjnie silnie za-chowanego fragmentu tego genu, sposób wykrywania fragmentów genu białka M oraz sposób jednoczesnej detekcji wirusa ND oraz grypy w materiale środowiskowym Edyta Wasilewska
Dawid Nidzworski
Bogusław Szewczyk
33. P.376121 2005-07-08   brak Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność przeciwciał RHD oraz zestaw diagnostyczny do wykrywania wirusa RHD Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy
34. P.376122 2005-07-08   brak Sposób wytwarzania rekombinowanej szczepionki przeciwko krwotocznej chorobie królików, szczepionka oraz zastosowanie antygenu rekombinowanego białka do wytwarzania szczepionki Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy