fbpx Patenty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Patenty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Patenty

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 września 2019 roku, 13:13

 

L.p. Nr
zgłoszenia
Data
zgłoszenia
Data decyzji Zgłoszenie
międzynarodowe
Tytuł Twórcy
1 P.404115 2013-05-28 2019-06-04 brak Sposób ochrony roślin przed bakteriami Wojciech Śledź
Emilia Łoś
Bogdan Banecki
Ewa Łojkowska
2 P.405473 2013-09-30 2016-12-09 brak Sposób oczyszczania z chlorofili ekstraktów roślinnych zawierających metabolity wtórne Rafał Banasiuk
Angelika Małgorzata Michalak
Marta Krychowiak
Aleksandra Krystyna Królicka
3 P.427320 2018-10-01     Sekwencje antygenowe do zastosowania w leczeniu prewencyjnym zakażenia wirusem HCV i/lub HBV, kompozycje sekwencji antygenowych wirusa HCV do zastosowania w leczeniu prewencyjnym zakażenia wirusem HCV i/lub HBV, chimeryczne cząsteczki wiruso-podobne eksponujące sekwencje antygenowe wirusa HCV, szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV Anna Czarnota
Katarzyna Grzyb
Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
4 P.405607 2013-10-10 2017-11-03 brak Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin Bogusław Szewczyk
Łukasz Rąbalski
Iwona Skrzecz
Alicja Sierpińska
Martyna Krejmer
5 P.419109,
PL232283
2016-10-13 2019-02-05 brak Nowa pochodna naftochinonu i jej zastosowanie medyczne Anna Kawiak
Anna Domachowska
Bartłomiej Borek (Trimen Chemicals)
Roman Błaszczyk (Trimen Chemicals)
6 P.410134 2014-11-13 2018-03-01 brak  Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych Robert Czajkowski
Zofia Ozymko
Ewa Łojkowska
7 P.428215 2018-12-17     Odczynnik do ochrony mikroorganizmów podczas liofilizacji Robert Czajkowski
Dorota Krzyżanowska
Tomasz Maciąg
Sylwia Jafra
Joanna Siwińska
8 P.410950 2015-01-15 2018-08-02 PCT/PL2016/000002
Wejście w fazy krajowe EP: Europa 11.08.2017

EP16705838
Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV Katarzyna Grzyb
Anna Czarnota
9 P.397896,
PL223540
2012-01-25 2016-01-04 brak Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectrobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp Marta Potrykus
Ewa Łojkowska
Wojciech Śledź
10 P.402673 2013-02-05 2014-12-12 brak Oligonukleotydy do wykrywania i różnicowania opornych i wrażliwych na Oseltamivir szczepów wirusa grypy Dawid Nidzworski
Bogusław Szewczyk
Marcin Hołysz
11 P.403921 2013-05-16 2017-08-02 brak Zestaw starterów oligonukleotydowych oraz zastosowanie zestawu starterów oligonukleotydowych do detekcji i różnicowania odmiennych szczepów NDV Bogusław Szewczyk
Łukasz Rąbalski
Zenon Minta
Krzysztof Śmietanka
12 P.391305 2010-05-24 2017-09-01 brak Zestaw do powielenia fragmentów genu białka M w obrębie ewolucyjnie silnie za-chowanego fragmentu tego genu, sposób wykrywania fragmentów genu białka M oraz sposób jednoczesnej detekcji wirusa ND oraz grypy w materiale środowiskowym Edyta Wasilewska
Dawid Nidzworski
Bogusław Szewczyk
13 P.430234 2019-06-13     Sekwencje aminokwasowe rekombinowanych białek flawiwirusowych oraz rekombinowanych flawiwirusowych cząstek wirusopodobnych, ich zastosowanie do zapobiegania zakażeniom wirusem Zika oraz zastosowanie diagnostyczne in vitro Ewelina Król
Bogusław Szewczyk
Gabriela Brzuska
Anna Czarnota
14 P.376121 2005-07-08   brak Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność przeciwciał RHD oraz zestaw diagnostyczny do wykrywania wirusa RHD Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy
15 P.376122 2005-07-08   brak Sposób wytwarzania rekombinowanej szczepionki przeciwko krwotocznej chorobie królików, szczepionka oraz zastosowanie antygenu rekombinowanego białka do wytwarzania szczepionki Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy
16 P.399993 2012-07-16 2015-12-15 PCT/PL2013/000092 Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy Bogusław Szewczyk
Jerzy Radecki
Dawid Nidzworski
Hanna Radecka
Urszula Jarocka
17 P.430182 2019-06-07     3-azotowe pochodne 2,3-dideoksy-D-rybo-heksopiranozydów metylu do zastosowania jako inhibitor odwrotnej transkryptazy wirusa HIV-1 Aleksandra Małgorzata Dąbrowska
Rajmund Kaźmierkiewicz
Anna Maria Barabaś
Grzegorz Aleksander Nowiak
Inga Blanka Jamrożek
Mariusz Makowski
18 P.412612 2015-06-08 2017-11-20 PCT/PL2016/000060
Wejście w fazy krajowe EP: Europa 5.01.2018

EP16736928
Szczep gram-dodatniej laseczki Bacillus subtilis, rekombinowane przetrwalniki, kompozycja immunogenna, doustna szczepionka oraz jej zastosowanie przeciwko wirusowi grypy typu A Dawid Nidzworski
Tomasz Łęga
Paulina Weiher
Bogusław Szewczyk
19 P.423806 2017-12-08   EP18210901.7 Nowe bakterie antagonistyczne Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter 5 amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubidaea szczep H469, ich mieszanina, zastosowanie oraz sposób nanoszenia na materiał roślinny Robert
Dorota Krzyżanowska
Tomasz Maciąg
Sylwia Jafra
Joanna Siwińska
20 P.406631 2013-12-20   PCT/PL2014/000148
EP14830896

WO2015093996
EP3083660
 Antygen, szczepionka przeciwko grypie, układ do wytwarzania szczepionki, sposób wytwarzania antygenu oraz zastosowanie antygenu określonego powyżej do wytwarzania szczepionki przeciwko grypie Edyta Kopera
Krystyna Maria Grzelak
Włodzimierz Wiktor Zagórski-Ostoja
Bogusław Szewczyk
Violetta Sączyńska
Katarzyna Florys
Violetta Cecuda-Adamczewska
21 P.418683 2016-09-12   EP17001515 Sposób wykorzystujący spektrometrię mas MALDI-TOF do detekcji wariantów genetycznych kodów kreskowych oraz jej zastosowanie Agnieszka Bernat-Wojtowska
Pierre Savatier
22 P.430866 2019-08-13     Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo Anna Dzimitrowicz,
Agata Motyka-Pomagruk
Piotr Jamróz
Wojciech Śledź
Weronika Babińska
Ewa Łojkowska
Paweł Pohl
Dominik Terefinko
23 P.427563 2018-10-29     Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów Anna Dzimitrowicz
Agata Motyka-Pomagruk
Piotr Jamróz
Wojciech Śledź
Weronika Babińska
Ewa Łojkowska
Paweł Pohl
24 P.426680 2018-08-16     Sposób detekcji bakulowirusów z użyciem sekwencji nukleotydowej fragmentów genów granuliny i lef-9 bakulowirusa Martyna Krejmer-Rąbalska
Łukasz Rąbalski
Maciej Kosiński
Bogusław Szewczyk
25 P.413262 2015-07-24   brak Monoklonalne przeciwciało mysie, rekombinowane białko fuzyjne, zastosowanie przeciwciał, immunoczujnik do wykrywania wirusa grypy oraz sposób wytwarzania immunoczujnika Agnieszka Sirko
Anna Góra Sochacka
Róża Sawicka
Barbara Kalenik
Jerzy Radecki
Hanna Radecka
Urszula Jarocka
Wim Dahaen
Violetta Sączyńska
Anna Porębska
Piotr Borowicz
Grażyna Płucienniczak
Bogusław Szewczyk
26 P.418671 2016-09-12   PCT/PL2017/000084 Przeciwciała monoklonalne przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5 i ich zastosowania, hybrydomy produkujące rzeczone przeciwciała, kompozycje i zestawy diagnostyczne Bogusław Szewczyk
Sączyńska Violetta
Cecuda-Adamczewska Violetta
Anna Porębska
Katarzyna Florys
Bierczyńska-Krzysik Anna
Piotr Baran
Romanik-Chruścielewska Agnieszka
Płucienniczak Grażyna
Płucienniczak Andrzej
Borowicz Piotr
Kucharczyk Krzysztof
27 P.419246 2016-10-26   brak Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów oraz przepływowy układ reakcyjno - wyładowczy do realizacji tego sposobu Anna Dzimitrowicz
Agata Motyka
Wojciech Śledź
Piotr Jamróz
Paweł Pohl
Ewa Łojkowska
28 P.422982 2017-09-26   brak Antygen uniwersalny, uniwersalna szczepionka przeciwko grypie, układ do
wytwarzania szczepionki, sposób wytwarzania antygenu i zastosowanie antygenu do
wytwarzania szczepionki uniwersalnej przeciwko grypie
Bogusław Szewczyk
Karolina Uranowska
Edyta Kopera