Pracownia Krystalizacji | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed