Studia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

STUDIA NA MWB

poniedziałek, 24 listopada 2014 roku, 9:15

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedyną w kraju międzyuczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną. Wydział tworzą pracownicy i zespoły naukowe dwóch instytucji co stwarza niepowtarzalny, interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Tematyka prac badawczych i proces kształcenia dotyczą zagadnień biomedycznych, badań molekularnych i ich zastosowań w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia I, II i III stopnia.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:

  1. studia I stopnia
  2. studia II stopnia
  3. studia III stopnia

Obejrzyj, co dzieje się na Wydziale, na naszym kanale na YouTube [link].