Marta Matuszewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Marta Matuszewska

Tytuł: 
Badanie wpływu glukozy i glicerolu oraz jonów żelaza na syntezę związków przeciwdrobnoustrojowych i formowanie biofilmu przez Pseudomonas donghuensis  P482
Tytuł w języku obcym: 
Investigation of the influence of glucose, glycerol and iron ions on the synthesis of antimicrobials and formation of biofilm by Pseudomonas donghuensis  P482”
Promotor: 
Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
Dr Magdalena Rajewska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

11 stycznia 2019