Kamila Agnieszka Butowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Chemii

Kamila Agnieszka Butowska

Tytuł: 
Koniugaty doksorubicyny z sekwencją peptydową wrażliwą na metaloproteinazy jako potencjalne układy w celowanej terapii przeciwnowotworowej
Tytuł w języku obcym: 
Conjugates between metalloproteinases sensitive peptide and doxorubicin for targeted anticancer therapy
Promotor: 
Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Drugi promotor: 
Prof. dr hab. Janusz Rak
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

07 grudnia 2018