fbpx Mateusz Pikora | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Mateusz Pikora

Mateusz Pikora

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2020 roku

magister Biotechnologii

Mateusz Pikora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie modelu Markova do badania ścieżek zwijania białek”

„Application of Markov state model in studies on protein folding pathways”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr hab. Artur Giełdoń
Recenzenci: dr hab. Adam Jarmuła, prof. dr hab. Joanna Trylska

Dyplom nr 4547.


Gdańsk, 24 lutego 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract53.04 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie58.64 KB

Recenzje

Data publikacji: środa, 28 marca 2018 roku, 11:46
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 24 lutego 2020 roku, 13:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana