Mateusz Pikora | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Mateusz Pikora

Tytuł: 
Zastosowanie modelu Markova do badania ścieżek zwijania białek
Tytuł w języku obcym: 
Application of Markov state model in studies on protein folding pathways
Promotor: 
dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
dr Artur Giełdoń
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

12 czerwca 2017

Recenzenci

  • Dr hab. Adam Jarmuła
  • Prof. dr hab. Joanna Trylska