fbpx Wojciech Tomasz Delewski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Wojciech Tomasz Delewski

Wojciech Tomasz Delewski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 29 marca 2019 roku

magister Biotechnologii

Wojciech Tomasz Delewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularny mechanizm oddziaływania domeny-J białka Jac1 z partnerskim Hsp70 w procesie biogenezy centrów żelazo-siarkowych”

„Molecular mechanism of the interaction between J-domain of Jac1 protein and its Hsp70 partner in the process of iron-sulfur cluster biogenesis”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: Prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek

Recenzenci: dr hab. Daniel Krowarsch, dr hab. Marcin Nowotny, prof. MIBMiK

Dyplom nr 4414.


Gdańsk, 03 kwietnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract318.84 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie425.32 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1174.54 KB
PDF icon Recenzja 22.45 MB
Data publikacji: piątek, 5 maja 2017 roku, 13:37
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 9:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana