fbpx Agnieszka Katarzyna Borowik | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Agnieszka Katarzyna Borowik

Agnieszka Katarzyna Borowik

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 kwietnia 2021 roku

magister Biotechnologii

Agnieszka Katarzyna Borowik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ wybranych nanocząstek węglowych i metalicznych na aktywność modelowych niskocząsteczkowych związków biologicznie czynnych”

„Influence of selected carbon and metallic nanoparticles on the activity of model biologically active low molecular weight compounds”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Piosik, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Anna Woziwodzka
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Bryszewska, dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw.

Dyplom nr 4651.


Gdańsk, 26 kwietnia 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract59.92 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie58.92 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1650.03 KB
PDF icon Recenzja 21.35 MB
Data publikacji: piątek, 5 maja 2017 roku, 12:28
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 maja 2021 roku, 10:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana