Agnieszka Katarzyna Borowik | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Agnieszka Katarzyna Borowik

Tytuł: 
Wpływ wybranych nanocząstek węglowych i metalicznych na aktywność modelowych niskocząsteczkowych związków biologicznie czynnych
Tytuł w języku obcym: 
Influence of selected carbon and metallic nanoparticles on the activity of model biologically active low molecular weight compounds
Promotor: 
Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Promotor pomocniczy: 
Dr Anna Woziwodzka
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

08 kwietnia 2016

Recenzenci

  • Prof. dr hab. Maria Bryszewska
  • Dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw.