fbpx Grzegorz Fila | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Grzegorz Fila

Grzegorz Fila

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 24 maja 2019 roku

magister oceanografii

Grzegorz Fila

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ fototerapii z użyciem światła 405 nm na czynniki wirulencji Pseudomonas aeruginsa

„Effect of phototherapy using 405 nm light on Pseudomonas aeruginosa virulence factor”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Promotor pomocniczy: dr hab. Mariusz Grinholc
Recenzenci: dr hab. Irena Maliszewska, prof. dr hab. Tadeusz Sarna

Dyplom nr 4434.


Gdańsk, 29 czerwca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract276.31 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie109.92 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1417.32 KB
PDF icon Recenzja 2440.98 KB
Data publikacji: wtorek, 7 czerwca 2016 roku, 13:38
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 czerwca 2019 roku, 13:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana