fbpx Joanna Krzewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Joanna Krzewska

Joanna Krzewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2001 roku

mgr Biologii

Joanna Krzewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularny mechanizm działania oraz charakterystyka biochemiczna mitochondrialnego białka opiekuńczego Hsp78 z drożdży Saccharomyces cerevisiae

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: Dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Lipińska, Prof. dr hab. Piotr Stępień

Gdańsk, 22 maja 2001 r.

Data publikacji: środa, 1 lipca 2015 roku, 12:45
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 lipca 2015 roku, 12:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana