fbpx Agnieszka Antonina Kłosowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Agnieszka Antonina Kłosowska

Agnieszka Antonina Kłosowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 23 czerwca 2017 roku

magister Biotechnologii

Agnieszka Antonina Kłosowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm współdziałania białek Hsp70 i Hsp104 w procesie reaktywacji zagregowanych białek. ”

„The mechanism of cooperation between Hsp70 and Hsp104 chaperones in the reactivation of aggregated proteins.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek

Recenzenci: prof. dr hab. Matthias Bochtler, prof. dr hab. Artur Osyczka

Dyplom nr 4176.


Gdańsk, 29 czerwca 2017 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract8.23 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie130.69 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.63 MB
PDF icon Recenzja 2633.78 KB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 15:29
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 lipca 2017 roku, 10:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana