fbpx Natalia Kaczyńska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Natalia Kaczyńska

Natalia Kaczyńska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 07 grudnia 2018 roku

magister nauk przyrodniczych

Natalia Kaczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i charakterystyka genów indukowanych w komórkach bakteryjnych patogenów roślin z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium atrosepticum w różnych temperaturach”

Molecular determinants in the interaction of plant pathogenic bacteria from the species Dickeya solani and Pectobacterium atrosepticum under different temperatures

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Robert Czajkowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Prof. dr hab. Piotr Józef Sobiczewski

Dyplom nr 4367.


Gdańsk, 12 grudnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract135.39 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie146.99 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 1496.23 KB
PDF icon recenzja 24.95 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 15:17
Ostatnia modyfikacja: środa, 19 grudnia 2018 roku, 12:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana