fbpx Marta Krychowiak-Maśnicka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Marta Krychowiak-Maśnicka

Marta Krychowiak-Maśnicka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 11 stycznia 2019 roku

magister Biotechnologii

Marta Krychowiak-Maśnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Połączenie nanocząstek srebra i metabolitów wtórnych produkowanych w tkankach roślin owadożernych w walce z bakteryjnymi patogenami ludzkimi”

„Combining silver nanoparticles and secondary metabolites from tissues of carnivorous plants as a strategy to combat human pathogenetic bacteria”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Sykłowska-Baranek, prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Gdańsk, 15 stycznia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract141.1 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie142.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.23 MB
PDF icon Recenzja 21.05 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 12:09
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 10:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana