fbpx Anna Maria Hałabis | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Maria Hałabis

Anna Maria Hałabis

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 grudnia 2015 roku

magister Ochrony środowiska

Anna Maria Hałabis

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ temperatury na strukturę przestrzenną białek - badania na modelowym układzie mini-białka klatka tryptofanowa i jego wariantach ”

„The temperature influence on the three-dimensional structure of proteins. Study on model system mini-protein tryptophan cage and its variants”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Józef Ołdziej

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki, prof. dr hab. Zofia Janina Gdaniec

Dyplom nr 3988.


Gdańsk, 23 grudnia 2015 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract172.29 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie180.35 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 12.31 MB
PDF icon recenzja 23.25 MB
Data publikacji: poniedziałek, 8 grudnia 2014 roku, 12:04
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 10:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana