fbpx Alessandro Negri | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Alessandro Negri

Alessandro Negri

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 28 października 2016 roku

MSc

Alessandro Negri

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Szczepionka przeciwko rzekomobłoniastemu zapeleniu jelita grubego bazująca na przetrwalnikach”

„Spore based vaccine against pseudomembranous colits”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Obuchowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Hinc
Recenzenci: dr hab.n.med. Hanna Maria Pituch, prof. dr hab. Izabela Święcicka,

Gdańsk, 03 listopada 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract176.07 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie102.94 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 17.84 MB
PDF icon recenzja 23.33 MB
Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 14:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 14 listopada 2016 roku, 12:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana