fbpx Dawid Nidzworski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Dawid Nidzworski

Dawid Nidzworski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 04 lipca 2014 roku

mgr biotechnologii

Dawid Nidzworski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Nowe metody wykrywania wirusa grypy i rzekomego pomoru drobiu

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: dr hab. Błażej Rubiś, dr hab. inż. Paweł Jan Sachadyn

Dyplom nr 3807.


Gdańsk, 17 lipca 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie448.23 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Błażej Rubiś - recenzja 1.41 MB
PDF icon Paweł Sachadyn - recenzja2.22 MB
Data publikacji: czwartek, 24 kwietnia 2014 roku, 12:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 14:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana