fbpx Tomasz Romanowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Tomasz Romanowski

Tomasz Romanowski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 08 lipca 2010 roku

Tomasz Romanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ polimorfizmu genu UGT1A1 na  wątrobową ekspresję hepcydyny w przebiegu dziedzicznej hemochromatozy i przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krzysztof Piotr Bielawski

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. dr hab. Ryszard Słomski

Dyplom nr 3286.


Gdańsk, 23 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: