fbpx Sebastian Piotr Pukszta | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Sebastian Piotr Pukszta

Sebastian Piotr Pukszta

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 marca 2010 roku

Sebastian Piotr Pukszta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizmy molekularne leżące u podłoża ewolucji mitochondrialnych białek opiekuńczych systemu Hsp70 wyspecjalizowanego w biogenezie centrów żelazo-siarkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Dziembowski, prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

Dyplom nr 3208.


Gdańsk, 26 marca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: