fbpx Konrad Przemysław Kleszczyński | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Konrad Przemysław Kleszczyński

Konrad Przemysław Kleszczyński

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 09 czerwca 2009 roku

Konrad Przemysław Kleszczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania in vitro mechanizmu toksyczności perfluorowanych kwasów karboksylowych - zależność między strukturą a aktywnością”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Dyplom nr 3112.


Gdańsk, 17 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: