fbpx Joanna Ilona Głowacka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Joanna Ilona Głowacka

Joanna Ilona Głowacka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2009 roku

Joanna Ilona Głowacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcja i zastosowanie klucza molekularnego opartego o analizę PCR-RFLP fragmentu genu rpoC1 do  wykrywania i identyfikacji cyanobakterii w próbach środowiskowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Jan Matuła

Dyplom nr 3108.


Gdańsk, 04 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: