fbpx Michał Hubert Rychłowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Michał Hubert Rychłowski

Michał Hubert Rychłowski

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 15 grudnia 2006 roku

Michał Hubert Rychłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura i funkcja domeny cytoplazmatycznej glikoproteiny gE bydlęcego herpeswirusa 1 (BHV1)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak, prof. dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 2751.


Gdańsk, 10 stycznia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: