fbpx Łukasz Mieczysław Kowalczyk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Łukasz Mieczysław Kowalczyk

Łukasz Mieczysław Kowalczyk

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 27 października 2006 roku

Łukasz Mieczysław Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Analiza strukturalno - funkcjonalna rejonu AT origin replikacji plazmidu RK2

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Grazyna Jagura-Burdzy, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG

Dyplom nr 2720.


Gdańsk, 28 listopada 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 9:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: