fbpx Agnieszka Barbara Lewandowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Agnieszka Barbara Lewandowska

Agnieszka Barbara Lewandowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 17 listopada 2006 roku

Agnieszka Barbara Lewandowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białka opiekuńczego Hsp78 w procesie odtwarzania sieci mitochondrialnej drożdży Saccharomyces cerevisiae po szoku cieplnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Magdalena Boguta

Dyplom nr 2732.


Gdańsk, 04 grudnia 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: