fbpx Anna Gwizdek-Wiśniewska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Anna Gwizdek-Wiśniewska

Anna Gwizdek-Wiśniewska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 17 listopada 2005 roku

Anna Gwizdek-Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oddziaływanie benzopermidyn z kwasami nukleinowymi: pomiary fizykochemiczne i modelowanie molekularne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski

Recenzenci: dr hab. Leszek Szmigiero, prof. UM w Łodzi, dr hab. Andrzej Cezary Składanowski, prof. AM w Gdańsku, prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski

Dyplom nr 2601.


Gdańsk, 06 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: