fbpx Jolanta Magdalena Grzenkowicz-Wydra | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Jolanta Magdalena Grzenkowicz-Wydra

Jolanta Magdalena Grzenkowicz-Wydra

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

z dnia 08 lipca 2004 roku

Jolanta Magdalena Grzenkowicz-Wydra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ reaktywnych form tlenu oraz enzymów antyoksydacyjnych na regulację ekspresji czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Jadwiga Podhajska

Recenzenci: dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk, prof. WAT, prof. dr hab. Przemysław Janik

Dyplom nr 2430.


Gdańsk, 09 września 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: