Tomasz Filip Łęga | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biologii

Tomasz Filip Łęga

Tytuł: 
Konstrukcja jadalnej szczepionki przeciwko wirusowi grypy dla drobiu opartej na rekombinowanych przetrwalnikach Bacillus subtilis
Promotor: 
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Promotor pomocniczy: 
Dr Dawid Nidzworski
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

13 marca 2015