fbpx Donata Figaj | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Donata Figaj

Donata Figaj

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 stycznia 2018 roku

magister inżynier Biotechnologii

Donata Figaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pętle LA i LD jako istotne elementy modulujące aktywność proteolityczną i strukturę białka HtrA Escherichia coli

„The LA and LD loops as important modulators of the proteolytic activity and structure of the HtrA protein from Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Grzegorz Dubin, prof. dr hab. Anna Skorupska

Dyplom nr 4247.


Gdańsk, 31 stycznia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract158.82 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie160.82 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Rezenzja 1290.59 KB
PDF icon Recenzja 2305.12 KB
Data publikacji: wtorek, 17 marca 2015 roku, 11:43
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lutego 2018 roku, 11:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana