Karolina Ewa Zimmer | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister Biotechnologii

Karolina Ewa Zimmer

Tytuł: 
Analiza zmienności genetycznej glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów poddanych terapii interferonem alfa i rybaviryną
Tytuł w języku obcym: 
Hepatitis C Virus E2 glycoprotein genetic variability in patiens subjected to interferon-ribavirin therapy
Promotor: 
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

05 lipca 2013