fbpx Elżbieta Zabrocka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Elżbieta Zabrocka

Elżbieta Zabrocka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 05 kwietnia 2019 roku

magister Biotechnologii

Elżbieta Zabrocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Motywy strukturalne białka TrfA niezbędne do tworzenia kompleksów z DNA”

„The structural requirements for TrfA protein interactions with DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: prof. dr hab. Dagmara Ewa Jakimowicz, dr hab. Anna Magdalena Pawlik, prof. PAN

Dyplom nr 4416.


Gdańsk, 10 kwietnia 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract28.7 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie222.14 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.37 MB
PDF icon Recenzja 29.81 MB
Data publikacji: poniedziałek, 16 marca 2015 roku, 10:17
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 kwietnia 2019 roku, 8:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana