Rafał Banasiuk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

mgr inż. biotechnologii

Rafał Banasiuk

Tytuł: 
Zielona synteza bioaktywnych nanocząstek wybranych metali
Tytuł w języku obcym: 
Green synthesis of bioactive nanoparticles of selected metals
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

18 maja 2012