Vasil Borisov Krapchev | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

MSc

Vasil Borisov Krapchev

Tytuł w języku obcym: 
Application of recombinant  surface antigens of hepatitis C virus (HCV) for studies of virus entry
Promotor: 
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

14 maja 2010