Dorota Anna Lesiak | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

magister biotechnologii

Dorota Anna Lesiak

Tytuł: 
Właściwości immunomodulacyjne białka US3 alfaherpeswirusów
Tytuł w języku obcym: 
Immune evasion properties of US3 protein of alphaherpesviruses
Promotor: 
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Promotor pomocniczy: 
dr Andrea Lipińska
Obszar wiedzy: 
Nauki Przyrodnicze
Dziedzina: 
Nauki Biologiczne
Dyscyplina: 
Biochemia