fbpx Uchwały Rady Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału 2016

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 września 2020 roku, 7:57

Nr uchwały

Data przyjęcia

w sprawie (tytuł uchwały)

1/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii dr RAFAŁOWI DUTKIEWICZOWI

2/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO

3/a/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr SABINY ŻOŁĘDOWSKIEJ (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

3/b/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr SABINY ŻOŁĘDOWSKIEJ

3/c/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr SABINY ŻOŁĘDOWSKIEJ w języku angielskim

4/2016

2016-01-15

Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich

5/2016

2016-01-15

Uchwała Rady Wydziału w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez pracowników MWB

6/a/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie przyjęcia limitów przyjęć na rok akademicki 2016/2017

6/b/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad oraz terminów rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

7/2016

2016-02-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr SZYMONA ŻWIROWSKIEGO

8/2016

2016-02-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Jankowskiej

9/2016

2016-02-26

Uchwała w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na Kadencję 2016 – 2020 (zmieniona Uchwałą nr 16/2016 z dn. 18 marca 2016 r.)

10/a/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr SZYMONA ŻWIROWSKIEGO

10/b/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr SZYMONOWI ŻWIROWSKIEMU

11/a/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr DOMINIKI JANKOWSKIEJ

11/b/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr DOMINICE JANKOWSKIEJ

12/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr JULII MAJEWSKIEJ

13/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr MATEUSZA MANICKIEGO

14/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie korekty terminów rekrutacyjnych na kierunek Biotechnologia studia II stopnia na rok akademicki 2016/2017 (zmienia uchwałę nr 31/2015 z dn. 10.04.2015r.)

15/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji oraz limitów przyjęć na Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 [załącznik]

16/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 – 2020 (zmienia uchwałę 9/2016 z dn. 26.02.2016)

17/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr MARIUSZOWI GRINHOLCOWI (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

18/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr MARIUSZA GRINHOLCA

19/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr GRZEGORZA GOŁUŃSKIEGO

20/a/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr AGNIESZKI BOROWIK (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia) 

zmieniona Uchwałą RW 21/2018 z dn. 11 maja 2018 r. - zmiana tytułu rozprawy

20/b/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr AGNIESZKI BOROWIK

21/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego na Wydziale Biotechnologii

22/2016

2016-04-18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr PATRYCJI KOSZAŁCE (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

23/2016

2016-04-18

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr PATRYCJI KOSZAŁKI

24/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ALESSANDRO NEGRI

25/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr KRZYSZTOFA ŁEPKA

26/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ

27/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej MSc JULII MAJEWSKIEJ

28/a/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr WERONIKI HOFFMANN (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

28/b/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr WERONIKI HOFFFMANN

29/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie zmiany w planie studiów I stopnia kierunku Biotechnologia na semestrze 5 (zwiększenie wymiaru godzinowego przedmiotu) począwszy od roku akademickiego 2016/2017)

30/a/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony MSc JULII MAJEWSKIEJ

30/b/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii MSc JULII MAJEWSKIEJ

30/c/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr JULII MAJEWSKIEJ za wyróżnioną

31/a/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr KRZYSZTOFA ŁEPKA

31/b/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr KRZYSZTOFOWI ŁEPKOWI

31/c/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr KRZYSZTOFA ŁEPKA za wyróżnioną

32/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany przewodniczącego komisji egzaminacyjnych z filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim Mgr GRZEGORZA FILA (Zmienia uchwałę RW nr 43/6/2015 z dn. 12 czerwca 2015r.)

33/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim Mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO (Zmienia uchwałę RW nr 25/5/2015 z dn. 10 kwietnia 2015r.)

34/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim MSc ALESSANDRO NEGRI

35/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr MATEUSZA MANICKIEGO

36/a/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY KARŁOWICZ

36/b/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ANNY KARŁOWICZ

37/2016

2016-06-10

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów na rok akademicki 2016/2017

38/a/2016

2016-06-17

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ

38/b/2016

2016-06-17

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr MONICE GOŁUŃSKIEJ

39/a/2016

2016-06-24

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr MATEUSZA MANICKIEGO

39/b/2016

2016-06-24

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr MATEUSZOWI MANICKIEMU

39/c/2016

2016-06-24

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr MATEUSZA MANICKIEGO za wyróżnioną

40/2016

2016-07-08

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii dr MARIUSZOWI GRINHOLCOWI

41/2016

2016-07-08

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii dr PATRYCJI KOSZAŁCE

42/2016

2016-07-08

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr ADAMA OSSOWICKIEGO w języku angielskim

43/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO

44/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. Jacka Bigdy z funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr MARTYNY FILIPSKIEJ (Zmienia uchwałę RW nr 31/2013 z dn. 14 czerwca 2013r.)

45/a/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie powołania dr hab. Anny Żaczek na promotora w przewodzie doktorskim mgr MARTYNY FILIPSKIEJ (Zmienia uchwałę RW nr 31/2013 z dn. 14 czerwca 2013r.)

45/b/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie powołania dr hab. Anny Żaczek w skład komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr MARTYNY FILIPSKIEJ Zmienia uchwałę RW nr 43/5/2015 z dn. 12 czerwca 2015r.

46/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ (Zmienia uchwałę RW nr 83/a/2014 z dn. 12 grudnia 2014r.)

47/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ w języku angielskim

48/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ z filozofii na ekonomię oraz powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii Zmienia uchwałę RW nr 83/b/2014 z dn. 12 grudnia 2014r.)

49/2016

2016-09-12

Zatwierdzenie rocznego okresu rozliczeniowego na Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiach Doktoranckich

50/2016

2016-10-14

Uchwała w sprawie uznania osiągnięcia będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr hab. RAFAŁOWI DUTKIEWICZOWI za wyróżniające.

51/2016

2016-10-14

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej MSc ALESSANDRO NEGRI

52/a/2016

2016-10-21

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO

52/b/2016

2016-10-21

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr MACIEJOWI BARANOWSKIEMU

52/c/2016

2016-10-21

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr MACIEJA BARANOWSKIEGO za wyróżnioną

53/a/2016

2016-10-28

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony MSc ALESSANDRO NEGRI

53/b/2016

2016-10-28

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii MSc ALESSANDRO NEGRI 

53/c/2016

2016-10-28

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr ALESSANDRO NEGRI za wyróżnioną

54/a/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr KAROLINY URANOWSKIEJ (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

54/b/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KAROLINY URANOWSKIEJ

55/a/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr PAULINY WEIHER (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

55/b/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr PAULINY WEIHER

56/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr MONIKI KOSSAKOWSKIEJ-ZWIERUCHO (Zmienia uchwałę RW nr 74/a/2014 z dn. 10 października 2014r.)

57/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie przyjęcia raportu samooceny Wydziału za rok akademicki 2015/2016

58/a/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY GRELI

58/b/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ANNY GRELI

59/a/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr NATALII DEREWOŃKO

59/b/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr NATALII DEREWOŃKO

60/a/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY CZARNOTY

60/b/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ANNY CZARNOTY

61/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr MARII SKRZYPKOWSKIEJ zmienia uchwałę RW nr 22/2012 z dn. 1 czerwca 2012 roku

62/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr inż. MARCINA AUGUSTYNIAKA w języku angielskim

63/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie ustalenia zasad realizowania pracy magisterskiej poza Wydziałem

 

Uchwały Rady Wydziału 2015

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 września 2020 roku, 7:58

Nr uchwały

z dnia

w sprawie (tytuł)

1/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Supernat

2/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Bogumiły Paterkiewicz - unieważnia uchwałę z dn. 19.12.2008

3/a/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Mateusza Manickiego (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

3/b/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, ekonomii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Mateusza Manickiego

4/2015

2015-01-16

Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich LiSMIDoS

5/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie wprowadzenia pracy dyplomowej kończącej studia pierwszego stopnia

6/a/2015

2015-01-29

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Anny Supernat

6/b/2015

2015-01-29

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Annie Supernat

6/c/2015

2015-01-29

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Anny Supernat za wyróżnioną

7/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Donaty Figaj (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

8/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Mirosława Jarząba (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

9/a/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, ekonomii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Donaty Figaj

9/b/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, ekonomii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Mirosława Jarząba

10/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Doroty Krzyżanowskiej - zmienia uchwałę RW nr 53/2010 z dn. 22.10.2010

11/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 [załącznik]

12/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie ustalenia limitów przyjęć na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016

13/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć na Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2015/2016 [załącznik]

14/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Monice Słomińskiej-Wojewódzkiej (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

15/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr Moniki Słomińskiej-Wojewódzkiej

16/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Chamier-Ciemińskiej

17/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Tomasza Łęgi (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

18/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Łęgi

19/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie odwołania dr Joanny Zawackiej-Pankau z funkcji promotora pomocniczego mgr Alicji Sznarkowskiej - zmienia uchwałę nr 73/b/2014 z dn. 10.10.2014r.

20/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Taraszkiewicz - zmienia uchwałę nr 25/2013 z dn. 10.05.2013r.

21/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdy Rybickiej

22/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Taraszkiewicz

23/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Siwińskiej

24/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Potrykus

25/1/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Kamila Demskiego

25/2/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Bartosza Głąba

25/3/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Marty Krychowiak

25/4/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Adama Ossowickiego

25/5/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Macieja Baranowskiego

25/6/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, psychologii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czaplińskiej

25/7/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Potockiego

25/8/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Rapackiej-Zdończyk

25/9/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Turczyka

26/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Grudowskiej w języku angielskim

27/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Alicji Sznarkowskiej

28/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Skrzypkowskiej

29/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Krzyżanowskiej

30/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosteckiej

31/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 - zmieniona uchwałą RW nr 14/2016 z dn. 18.03.2016

32/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Głąba - zmienia uchwałę nr 53/2013 z dn. 13.09.2013

33/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania dr Łukasza Rąbalskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Łepka - zmienia uchwałę nr 17/b/2013 z dn. 12.04.2013

34/a/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. Marty Miączyńskiej z funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Grudowskiej

34/b/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Grudowskiej

35/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jasienieckiej-Gazarkiewicz

36/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Stasiłojć

37/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Markiewicz

38/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Fili (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

39/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej-  zmienia uchwałę RW nr 46/2012 z dn. 21.09.2012r.

40/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej w języku angielskim

41/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Hałabis - zmienia uchwałę RW nr 18/2011 z dn. 06.05.2011r.

42/a/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. Jacka Bigdy  z funkcji promotora oraz odwołania dr hab. Anny Żaczek z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czaplińskiej

42/b/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie powołania dr hab. Anny Żaczek na promotora oraz dr Rafała Sądeja na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czaplińskiej

43/1/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Marcina Augustyniaka

43/2/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Rafała Banasiuka

43/3/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr Anny Hałabis

43/4/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Martyny Krejmer

43/5/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr Martyny Filipskiej

43/6/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Fili

44/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wawrzyckiej

45/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Hałabis

46/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej

47/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie powołania komisji w sprawie zakończenia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Golanowskiej

48/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Szymona Żwirowskiego

49/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Taraszkiewicz

50/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Lacka

51/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Krzyżanowskiej

52/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia programu studiów I i II stopnia kierunku Biotechnologia obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 [załącznik]

53/2015

2015-06-12

Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania IFB International Scientific Advisory Board

54/a/2015

2015-06-25

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Aleksandry Markiewicz

54/b/2015

2015-06-25

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Aleksandrze Markiewicz

54/c/2015

2015-06-25

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Markiewicz za wyróżnioną

55/a/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Doroty Krzyżanowskiej

55/b/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Dorocie Krzyżanowskiej

55/c/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Doroty Krzyżanowskiej za wyróżnioną

56/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Siwińskiej

57/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Potrykus

58/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Alicji Sznarkowskiej

59/a/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Aleksandry Taraszkiewicz

59/b/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Aleksandrze Taraszkiewicz

59/c/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Taraszkiewicz za wyróżnioną

60/a/2015

2015-06-29

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Krzysztofa Lacka

60/b/2015

2015-06-29

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Krzysztofowi Lackowi

60/c/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Krzysztofa Lacka za wyróżnioną

61/a/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Alicji Sznarkowskiej

61/b/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Alicji Sznarkowskiej

61/c/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Alicji Sznarkowskiej za wyróżnioną

61/d/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Alicji Grudowskiej

62/a/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Joanny Siwińskiej

62/b/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Joannie Siwińskiej

62/c/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Joanny Siwińskiej za wyróżnioną

63/a/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Marty Potrykus

63/b/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Marcie Potrykus

63/c/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Marty Potrykus za wyróżnioną

64/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie nadania dr Monice Słomińskiej-Wojewódzkiej stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii

65/a/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Rafała Dutkiewicza (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

65/b/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr Rafała Dutkiewicza

66/a/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Gołuńskiego - unieważnia uchwałę nr 52/2012 z dn. 12.10.2012

66/b/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Gołuńskiego (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

66/c/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gołuńskiego

67/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Szymona Żwirowskiego w języku angielskim

68/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Macieja Baranowskiego w języku angielskim

69/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Miklaszewskiej - zmienia Uchwałę RW nr 25/2009 z dn. 18.12.2009r.

70/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr Magdy Rybickiej - zmienia Uchwałę RW nr 52/2014 z dn. 12.06.2014r.

71/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Stasiłojć

72/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej

73/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zmian w przyjętym 12 czerwca 2015 r. programie studiów I i II stopnia kierunku Biotechnologia obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 - zmienia Uchwałę RW nr 52/2015 z dn. 12.06.2015r. [załącznik]

74/a/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Alicji Grudowskiej

74/b/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Alicji Grudowskiej

75/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdy Rybickiej

76/a/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Joanny Chamier-Ciemińskiej

76/b/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Joannie Chamier-Ciemińskiej

76/c/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Joanny Chamier-Ciemińskiej za wyróżnioną

77/a/2015

2015-09-24

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Małgorzaty Stasiłojć

77/b/2015

2015-09-24

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Małgorzacie Stasiłojć

77/c/2015

2015-09-24

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Małgorzaty Stasiłojć za wyróżnioną

78/a/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Małgorzaty Golanowskiej

78/b/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Małgorzacie Golanowskiej

78/c/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Małgorzaty Golanowskiej za wyróżnioną

79/a/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Magdy Rybickiej

79/b/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Magdzie Rybickiej

79/c/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Magdy Rybickiej za wyróżnioną

80/2015

2015-10-16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej MSc Alessandro Negri w języku angielskim

81/2015

2015-10-16

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jasienieckiej-Gazarkiewicz

82/a/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Katarzyny Jasienieckiej-Gazarkiewicz

82/b/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Katarzynie Jasienieckiej-Gazarkiewicz

82/c/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Katarzyny jasienieckiej-Gazarkiewicz za wyróżnioną

83/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Kosteckiej

84/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Motyki (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

85/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Agaty Motyki

86/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Łepka

87/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Jankowskiej

88/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Jankowskiej

89/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Miklaszewskiej

90/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie przyjęcia raportu samooceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015 [załącznik]

91/a/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Magdaleny Miklaszewskiej

91/b/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Magdalenie Miklaszewskiej

91/c/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Miklaszewskiej za wyróżnioną

92/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Hałabis

93/a/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Anny Kosteckiej

93/b/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Annie Kosteckiej

94/a/2015

2015-12-18

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Anny Hałabis

94/b/2015

2015-12-18

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Annie Hałabis

 

Uchwały Rady Wydziału 2014

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 września 2020 roku, 7:58
Nr z dnia w sprawie (tytuł)
1/2014 2014-01-10 Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Jacka Kominka   
2/a/2014 2014-01-10 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016
2/b/2014 2014-01-10 Uchwała w sprawie ustalenia limitów przyjęć na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015
3/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Tomasza Wąsiewicza 
4/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Tomaszowi Wąsiewiczowi 
5/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Jacka Kominka 
6/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Jackowi Kominkowi 
7/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Jacka Kominka za wyróŻnioną 
8/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza Turczyka
9/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Adama Krzystyniaka
10/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jasienieckiej
11/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Rąbalskiego (zmienia uchwałę nr 18/b/2013 z dn. 12.04.2013)
12/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Rąbalskiego
13/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć na Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2014/2015
14/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. MICHAŁOWI OBUCHOWSKIEMU, prof. GUMed
15/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA (zmienia uchwałę nr 12/2010 z dn. 12.03.2010 oraz uchwałę nr 19/2013 z dn. 12.04.2013)
16/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA
17/a/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO (unieważnia uchwałę nr 67/2009 z dn. 23.10.2009)
17/b/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
17/c/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
18/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołanie kopromotora zagranicznego w przewodzie doktorskim mgr BARTOSZA GŁĄBA w osobie prof. Andersa S. Carlssona (Department of Plant Breeding, Swedish University of Agricultural Sciences) (uzupełnia uchwałę nr 53/2013 z dn. 13.09.2013r.)
19/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr BEATY GROMADZKIEJ (uchwała zmienia Uchwałę RW z dn. 5 lipca 2006 r.)    
20/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr IWONY PIĄTEK
21/a/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY SIWIŃSKIEJ (unieważnia uchwałę nr 3/2013 z dn. 11.01.2013)
21/b/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY SIWIŃSKIEJ
22/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
23/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim powołanie komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ
24/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
25/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA NOWICKIEGO
26/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ANNY WOZIWODZKIEJ
27/2014 2014-05-09 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr DOROTY LESIAK
28/2014 2014-05-09 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr DOMINIKI JANKOWSKIEJ
29/2014 2014-05-09 Uchwała w sprawie zmiany egzaminatora z biochemii w komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA (zmienia uchwałę RW nr 9/2014 z dn. 21.02.2014)
30/2014 2014-05-09 Uchwała Rady Wydziału w sprawie przedmiotu Seminarium-projekt badawczy realizowanego na 3 roku studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia
31/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ANNY WOZIWODZKIEJ
32/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ANNIE WOZIWODZKIEJ
33/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr ANNY WOZIWODZKIEJ za WYRÓŻNIONĄ
34/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA NOWICKIEGO
35/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ŁUKASZOWI NOWICKIEMU
36/a/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr MAGDY RYBICKIEJ  (unieważnia uchwałę nr 56/2010 z dn. 22.10.2010)
36/b/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MAGDY RYBICKIEJ
37/a/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr KRZYSZTOFA LACKA (zmienia uchwałę z dnia 02.02.2007r.)
37/b/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej mgr KRZYSZTOFA LACKA w języku angielskim
38/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MIROSŁAWY PANASIUK 
39/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KAROLINY SOLARZ
40/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MICHAŁA ROGACZEWSKIEGO
41/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim MSc JULII MAJEWSKIEJ
42/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KRZYSZTOFA GUMOWSKIEGO 
43/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr SZYMONA ŻWIROWSKIEGO
44/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ELŻBIETY ZABROCKIEJ
45/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KAMILA BELAU
46/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MARII SKRZYPKOWSKIEJ
47/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MAŁGORZATY STASIŁOJĆ
48/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ALICJI GRUDOWSKIEJ
49/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MAŁGORZATY GOLANOWSKIEJ
50/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr JOANNY SIWIŃSKIEJ
51/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ALEKSANDRY TARASZKIEWICZ
52/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MAGDY RYBICKIEJ
53/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr IWONY PIĄTEK
54/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr ANNY SUPERNAT
55/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr ALEKSANDRY MARKIEWICZ
56/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ
57/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
58/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA RĄBALSKIEGO
59/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zmiany § 7 pkt. 1 „Zasad organizacji i funkcjonowania MWB UG i GUMed”
60/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych MWB UG i GUMed
61/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Laboratoriów Dydaktycznych MWB UG i GUMed
62/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku Biotechnologia od roku 2014/2015
63/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr JOANNYZAWACKIEJ-PANKAU
64/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie powołanie trzech członków do komisji habilitacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr JOANNYZAWACKIEJ-PANKAU
65/a/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr MARTY POTRYKUS (unieważnia uchwałę nr 54/2010 z dn. 22.10.2010)
65/b/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MARTY POTRYKUS
65/c/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej mgr MARTY POTRYKUS w języku angielskim
65/d/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr MARTY POTRYKUS
66/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian programu studiów I i II stopnia na kierunku Biotechnologia od 2014/2015
67/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie określenia maksymalnej wysokości „długu kredytowego” ECTS na kierunku Biotechnologia
68/a/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
68/b/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr DAWIDOWI NIDZWORSKIEMU
68/c/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr DAWIDA NIDZWORSKIEGO za wyróżnioną
69/a/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA RĄBALSKIEGO
69/b/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ŁUKASZOWI RĄBALSKIEMU
69/c/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr ŁUKASZA RĄBALSKIEGO za wyróżnioną
70/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr DOMINIKI CZAPLIŃSKIEJ (zmieniona Uchwałą RW nr 42/b/2015 z dn. 12.06.2015)
71/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie zmiany egzaminatora z biochemii w przewodzie doktorskim mgr ANNY SUPERNAT (zmienia uchwałę RW nr 58/2013 z dn.11.10.2013r.)
72/a/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. JACKA BIGDY z funkcji recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr JJOANNY ZAWACKIEJ-PANKAU (zmienia uchwałę RW nr 64/2014 z dn. 4 lipca 2014r.)
72/b/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie powołania  prof. dr hab. ANDRZEJA C. SKŁADANOWSKIEGO na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr JOANNY ZAWACKIEJ-PANKAU
73/a/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr ALICJI SZNARKOWSKIEJ  (unieważnia uchwałę nr 55/2010 z dn. 22.10.2010)
73/b/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ALICJI SZNARKOWSKIEJ
73/c/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr ALICJI SZNARKOWSKIEJ
74/a/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MONIKI KOSSAKOWSKIEJ-ZWIERUCHO
74/b/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr MONIKI KOSSAKOWSKIEJ-ZWIERUCHO
75/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA
76/a/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ (Unieważnia Uchwałę RW nr 39/2011 z dn. 18.11.2011r.)
76/b/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
76/c/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
77/a/2014 2014-11-09 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA
77/b/2014 2014-11-09 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ADAMOWI KRZYSTYNIAKOWI
77/c/2014 2014-11-09 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr ADAMA KRZYSTYNIAKA za wyróżnioną
78/a/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY KOSTECKIEJ
78/b/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr ANNY KOSTECKIEJj
79/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015
80/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie ustalenia zasad studiowania awansem na kierunku Biotechnologia I i II stopnia
81/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr NATALII KACZYŃSKIEJ

81/b/2014

81/c/2014

2014-12-12 Uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr NATALII KACZYŃSKIEJ oraz wyrażenia zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim
82/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MAGDALENY MIESZKOWSKIEJ (Zmieniona Uchwałą RW nr 8/a/2017 i nr 8/b/2017 z dn. 17 lutego 2017 r.)
82/b/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i psychologii w przewodzie doktorskim mgr MAGDALENY MIESZKOWSKIEJ (Zmieniona Uchwałą RW nr 8/c/2017 z dn. 17 lutego 2017 r.)
83/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ
83/b/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ
84/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr KATARZYNY MELLER
84/b/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr KATARZYNY MELLER
85/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
86/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
87/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr ALICJI GRUDOWSKIEJ (zmieniona uchwałami RW nr 34/a/2015 i 34/b/2015 z dn. 08.05.2015) 
88/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie uszczegółowienia tytułu rozprawy doktorskiej mgr BEATY GROMADZKIEJ
89/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr BEATY GROMADZKIEJ