fbpx O Wydziale - więcej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

O Wydziale - więcej

O Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 maja 2021 roku, 9:08

 

R E K R U T A C J A

 

MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5. PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczących efektywności naukowej MWB znajduje się na najwyższych pozycjach. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych, gdzie MWB otrzymało najwyższą możliwą ocenę A+, co oznacza, że jest jednostką wyróżniającą się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych. W poprzednich latach tj. w 2013 roku Wydział uzyskał kategorię A i zajął 3 miejsce, a w 2010 roku uzyskał również kategorię A, zajmując 2 miejsce. Wydział prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w 2019 roku akredytacje na najdłuższy możliwy okres 5 lat, a w roku 2011, według starych zasad, uzyskaliśmy równiez najwyższą, wyróżniającą ocenę jakości kształcenia. Natomiast w 2020roku PKA przyznało kierunkowi studiów Biotechnologia, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu" na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to ogromny zaszczyt, gdyż kierunek Biotechnologia MWB UG i GUMed jako jedyny w Polsce spośród wszystkich kierunków Biotechnologia uzyskał to wyróżnienie. W roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi biotechnologia prowadzonemu przez MWB UG i GUMed tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy. Są to jedyne takie wyróżnienia w Polsce przyznane w zakresie nauk biologicznych

zajęciazajecia2

Do wysokiej oceny działalności naukowej i dydaktycznej przyczyniają się pracownicy Wydziału. Pracownicy pełnią ważne funkcje w międzynarodowych towarzystwach i komitetach naukowych, np. prof. Krzysztof Liberek jest członkiem EMBO, Prof. Igor Konieczny - członkiem Komitetu European Cooperation in Science and Technology (COST), prof. Ewa Łojkowska i prof. Krzysztof Bielawski - wiceprezydentem stowarzyszenia ScanBalt, prof. Krzysztof Bielawski - Członek Rady, reprezentant Polski w European Society for Translational Antiviral Research (ESAR), a prof. Bogusław Szewczyk członkiem Komitetu European Food Safety Authority. Są też laureatami prestiżowych programów i nagród w tym nagród dla młodych naukowców (EMBO YIP, HHMI, LIDER, InnoDoktorant, TOP 500 Innovators oraz nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) MISTRZ, START, HOMING PLUS). Publikacje pracowników zdobywają nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace wykonane w polskich laboratoriach przyznawane przez Komitet Mikrobiologii PAN, Polskie Towarzystwo Genetyczne czy Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

budynek1budynek2

 

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1 (rok budowy 2002). Dwa centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy mają dostęp do infrastruktury obu uczelni. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. W grudniu 2012 roku Uniwersytet Gdański podpisał umowę (nr UDA-POIS.13.01-008/12-00) na budowę nowego budynku dla MWB UG i GUMed. W 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie powstałego kompleksu naukowo-dydaktycznego zaprojektowanego w zgodzie z planowanym rozwojem badań naukowych i dydaktyki. Budynek jest zlokalizowany na terenie Kampusu UG w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziałów Chemii i Biologii. Przyczynia się to do większej integracji i stymuluje interdyscyplinarność badań i kształcenia. Łączny koszt realizacji projektu wynosił 60 mln zł i był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE.

 

Badania realizowane na Wydziale finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej. Uzyskaliśmy 3 międzynarodowe granty na rozwój potencjału badawczego (1994 Tempus-Phare – Creation and development of a novel Faculty of Biotechnology – 1,8 mln zł; 2005 5PR UE - Centre of Excellence for Bio-safety Research and Molecular Biomedicine, BioMoBiL – 2,9 mln zł; 2013 7PR UE - Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform, MOBI4Health – 22,0 mln zł). Pozyskujemy środki na badania w ramach programów ramowych UE, realizujemy projekty międzynarodowe finansowane przez EMBO, HHMI, Welcome Trust oraz projekty finansowane ze źródeł krajowych. Prace o charakterze aplikacyjnym prowadzone są we współpracy także z przedsiębiorstwami.

MAssfito

Partnerami strategicznymi Wydziału są Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych MOBI4Health, stowarzyszenie ScanBalt BioRegion (ScanBalt). W roku 2012 Wydział utworzył z MIBMiK konsorcjum dla współpracy w zakresie badań oraz nowoczesnego kształcenia. Wspólnie prowadzimy studia doktoranckie LiSMIDoS. Jesteśmy partnerami w projekcie Mapa Drogowa Polskiej Infrastruktury Badawczej. Drugim partnerem strategicznym MWB UG i GUMed jest międzynarodowa sieć ośrodków naukowo-badawczych, utworzona z naszej inicjatywy, w ramach projektu MOBI4Health pt. „Center of Molecular Biotechnology for Healthy Life – Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform”. Projekt był finansowany w ramach 7PR UE (FP7-REGPOT-2012-2013-1). Blisko 6,2 mln zł przeznaczone zostały na zakup najnowocześniejszego sprzętu do spektrometrii mas (MS), a pozostałe środki zostały przeznaczone na rozwój kadry naukowej. Jesteśmy jedyną jednostką uniwersytecką z zakresu nauk biologicznych w kraju, która jest laureatem tego międzynarodowego konkursu. Trzecim strategicznym partnerem jest stowarzyszenie ScanBalt, zrzeszające 60 uniwersytetów i ponad 2000 firm z sektora biotechnologii z regionu Morza Bałtyckiego. Wice-przewodniczącym stowarzyszenia od 2014r. jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. W latach 2010-2014 funkcję tę pełniła prof. Ewa Łojkowska, dziekan Wydziału w latach 2005-2012. W ramach ScanBalt jesteśmy członkiem sieci ScanBalt Campus, wspólnie opracowaliśmy ScanBalt Educational Platform, zorganizowaliśmy konferencje ScanBalt Forum 2003 i 2013 oraz Szkoły Letnie Biotechnologii.