fbpx Uchwały Rady Wydziału 2016 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału 2016

Uchwały Rady Wydziału 2016

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 maja 2018 roku, 10:52

Nr uchwały

Data przyjęcia

w sprawie (tytuł uchwały)

1/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii dr RAFAŁOWI DUTKIEWICZOWI

2/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO

3/a/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr SABINY ŻOŁĘDOWSKIEJ (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

3/b/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr SABINY ŻOŁĘDOWSKIEJ

3/c/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr SABINY ŻOŁĘDOWSKIEJ w języku angielskim

4/2016

2016-01-15

Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia zasad wyróżniania rozpraw doktorskich

5/2016

2016-01-15

Uchwała Rady Wydziału w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez pracowników MWB

6/a/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie przyjęcia limitów przyjęć na rok akademicki 2016/2017

6/b/2016

2016-01-15

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad oraz terminów rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

7/2016

2016-02-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr SZYMONA ŻWIROWSKIEGO

8/2016

2016-02-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Jankowskiej

9/2016

2016-02-26

Uchwała w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na Kadencję 2016 – 2020 (zmieniona Uchwałą nr 16/2016 z dn. 18 marca 2016 r.)

10/a/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr SZYMONA ŻWIROWSKIEGO

10/b/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr SZYMONOWI ŻWIROWSKIEMU

11/a/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr DOMINIKI JANKOWSKIEJ

11/b/2016

2016-03-11

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr DOMINICE JANKOWSKIEJ

12/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr JULII MAJEWSKIEJ

13/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr MATEUSZA MANICKIEGO

14/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie korekty terminów rekrutacyjnych na kierunek Biotechnologia studia II stopnia na rok akademicki 2016/2017 (zmienia uchwałę nr 31/2015 z dn. 10.04.2015r.)

15/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i terminów rekrutacji oraz limitów przyjęć na Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 [załącznik]

16/2016

2016-03-18

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 – 2020 (zmienia uchwałę 9/2016 z dn. 26.02.2016)

17/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr MARIUSZOWI GRINHOLCOWI (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

18/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr MARIUSZA GRINHOLCA

19/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr GRZEGORZA GOŁUŃSKIEGO

20/a/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr AGNIESZKI BOROWIK (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia) 

zmieniona Uchwałą RW 21/2018 z dn. 11 maja 2018 r. - zmiana tytułu rozprawy

20/b/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr AGNIESZKI BOROWIK

21/2016

2016-04-08

Uchwała w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego na Wydziale Biotechnologii

22/2016

2016-04-18

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr PATRYCJI KOSZAŁCE (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

23/2016

2016-04-18

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr PATRYCJI KOSZAŁKI

24/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ALESSANDRO NEGRI

25/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr KRZYSZTOFA ŁEPKA

26/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ

27/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej MSc JULII MAJEWSKIEJ

28/a/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr WERONIKI HOFFMANN (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

28/b/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr WERONIKI HOFFFMANN

29/2016

2016-05-13

Uchwała w sprawie zmiany w planie studiów I stopnia kierunku Biotechnologia na semestrze 5 (zwiększenie wymiaru godzinowego przedmiotu) począwszy od roku akademickiego 2016/2017)

30/a/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony MSc JULII MAJEWSKIEJ

30/b/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii MSc JULII MAJEWSKIEJ

30/c/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr JULII MAJEWSKIEJ za wyróżnioną

31/a/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr KRZYSZTOFA ŁEPKA

31/b/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr KRZYSZTOFOWI ŁEPKOWI

31/c/2016

2016-06-03

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr KRZYSZTOFA ŁEPKA za wyróżnioną

32/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany przewodniczącego komisji egzaminacyjnych z filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim Mgr GRZEGORZA FILA (Zmienia uchwałę RW nr 43/6/2015 z dn. 12 czerwca 2015r.)

33/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmiany przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim Mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO (Zmienia uchwałę RW nr 25/5/2015 z dn. 10 kwietnia 2015r.)

34/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim MSc ALESSANDRO NEGRI

35/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr MATEUSZA MANICKIEGO

36/a/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY KARŁOWICZ

36/b/2016

2016-06-10

Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ANNY KARŁOWICZ

37/2016

2016-06-10

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów na rok akademicki 2016/2017

38/a/2016

2016-06-17

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ

38/b/2016

2016-06-17

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr MONICE GOŁUŃSKIEJ

39/a/2016

2016-06-24

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr MATEUSZA MANICKIEGO

39/b/2016

2016-06-24

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr MATEUSZOWI MANICKIEMU

39/c/2016

2016-06-24

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr MATEUSZA MANICKIEGO za wyróżnioną

40/2016

2016-07-08

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii dr MARIUSZOWI GRINHOLCOWI

41/2016

2016-07-08

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii dr PATRYCJI KOSZAŁCE

42/2016

2016-07-08

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr ADAMA OSSOWICKIEGO w języku angielskim

43/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO

44/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. Jacka Bigdy z funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr MARTYNY FILIPSKIEJ (Zmienia uchwałę RW nr 31/2013 z dn. 14 czerwca 2013r.)

45/a/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie powołania dr hab. Anny Żaczek na promotora w przewodzie doktorskim mgr MARTYNY FILIPSKIEJ (Zmienia uchwałę RW nr 31/2013 z dn. 14 czerwca 2013r.)

45/b/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie powołania dr hab. Anny Żaczek w skład komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr MARTYNY FILIPSKIEJ Zmienia uchwałę RW nr 43/5/2015 z dn. 12 czerwca 2015r.

46/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ (Zmienia uchwałę RW nr 83/a/2014 z dn. 12 grudnia 2014r.)

47/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ w języku angielskim

48/2016

2016-09-12

Uchwała w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ z filozofii na ekonomię oraz powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii Zmienia uchwałę RW nr 83/b/2014 z dn. 12 grudnia 2014r.)

49/2016

2016-09-12

Zatwierdzenie rocznego okresu rozliczeniowego na Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiach Doktoranckich

50/2016

2016-10-14

Uchwała w sprawie uznania osiągnięcia będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr hab. RAFAŁOWI DUTKIEWICZOWI za wyróżniające.

51/2016

2016-10-14

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej MSc ALESSANDRO NEGRI

52/a/2016

2016-10-21

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr MACIEJA BARANOWSKIEGO

52/b/2016

2016-10-21

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii Mgr MACIEJOWI BARANOWSKIEMU

52/c/2016

2016-10-21

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr MACIEJA BARANOWSKIEGO za wyróżnioną

53/a/2016

2016-10-28

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony MSc ALESSANDRO NEGRI

53/b/2016

2016-10-28

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii MSc ALESSANDRO NEGRI 

53/c/2016

2016-10-28

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej Dr ALESSANDRO NEGRI za wyróżnioną

54/a/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr KAROLINY URANOWSKIEJ (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

54/b/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KAROLINY URANOWSKIEJ

55/a/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr PAULINY WEIHER (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

55/b/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr PAULINY WEIHER

56/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr MONIKI KOSSAKOWSKIEJ-ZWIERUCHO (Zmienia uchwałę RW nr 74/a/2014 z dn. 10 października 2014r.)

57/2016

2016-11-18

Uchwała w sprawie przyjęcia raportu samooceny Wydziału za rok akademicki 2015/2016

58/a/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY GRELI

58/b/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ANNY GRELI

59/a/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr NATALII DEREWOŃKO

59/b/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr NATALII DEREWOŃKO

60/a/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY CZARNOTY

60/b/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ANNY CZARNOTY

61/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr MARII SKRZYPKOWSKIEJ zmienia uchwałę RW nr 22/2012 z dn. 1 czerwca 2012 roku

62/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr inż. MARCINA AUGUSTYNIAKA w języku angielskim

63/2016

2016-12-09

Uchwała w sprawie ustalenia zasad realizowania pracy magisterskiej poza Wydziałem