fbpx Uchwały Rady Wydziału 2015 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału 2015

Uchwały Rady Wydziału 2015

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 marca 2017 roku, 12:58

Nr uchwały

z dnia

w sprawie (tytuł)

1/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Supernat

2/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Bogumiły Paterkiewicz - unieważnia uchwałę z dn. 19.12.2008

3/a/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Mateusza Manickiego (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

3/b/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, ekonomii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Mateusza Manickiego

4/2015

2015-01-16

Uchwała Rady Wydziału w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich LiSMIDoS

5/2015

2015-01-16

Uchwała w sprawie wprowadzenia pracy dyplomowej kończącej studia pierwszego stopnia

6/a/2015

2015-01-29

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Anny Supernat

6/b/2015

2015-01-29

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Annie Supernat

6/c/2015

2015-01-29

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Anny Supernat za wyróżnioną

7/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Donaty Figaj (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

8/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Mirosława Jarząba (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

9/a/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, ekonomii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Donaty Figaj

9/b/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, ekonomii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Mirosława Jarząba

10/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Doroty Krzyżanowskiej - zmienia uchwałę RW nr 53/2010 z dn. 22.10.2010

11/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 [załącznik]

12/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie ustalenia limitów przyjęć na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016

13/2015

2015-02-20

Uchwała w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć na Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2015/2016 [załącznik]

14/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Monice Słomińskiej-Wojewódzkiej (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

15/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr Moniki Słomińskiej-Wojewódzkiej

16/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Chamier-Ciemińskiej

17/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Tomasza Łęgi (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

18/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Łęgi

19/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie odwołania dr Joanny Zawackiej-Pankau z funkcji promotora pomocniczego mgr Alicji Sznarkowskiej - zmienia uchwałę nr 73/b/2014 z dn. 10.10.2014r.

20/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Taraszkiewicz - zmienia uchwałę nr 25/2013 z dn. 10.05.2013r.

21/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdy Rybickiej

22/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Taraszkiewicz

23/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Siwińskiej

24/2015

2015-03-13

Uchwała w sprawie powołania na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Potrykus

25/1/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Kamila Demskiego

25/2/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Bartosza Głąba

25/3/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Marty Krychowiak

25/4/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Adama Ossowickiego

25/5/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Macieja Baranowskiego

25/6/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, psychologii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czaplińskiej

25/7/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Potockiego

25/8/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Rapackiej-Zdończyk

25/9/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Turczyka

26/2015

2015-04-10

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Grudowskiej w języku angielskim

27/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Alicji Sznarkowskiej

28/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Skrzypkowskiej

29/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Krzyżanowskiej

30/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Kosteckiej

31/2016

2015-04-10

Uchwała w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 - zmieniona uchwałą RW nr 14/2016 z dn. 18.03.2016

32/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Głąba - zmienia uchwałę nr 53/2013 z dn. 13.09.2013

33/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania dr Łukasza Rąbalskiego na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Łepka - zmienia uchwałę nr 17/b/2013 z dn. 12.04.2013

34/a/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. Marty Miączyńskiej z funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Grudowskiej

34/b/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Alicji Grudowskiej

35/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jasienieckiej-Gazarkiewicz

36/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Stasiłojć

37/2015

2015-05-08

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Markiewicz

38/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Fili (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

39/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej-  zmienia uchwałę RW nr 46/2012 z dn. 21.09.2012r.

40/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej w języku angielskim

41/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Hałabis - zmienia uchwałę RW nr 18/2011 z dn. 06.05.2011r.

42/a/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. Jacka Bigdy  z funkcji promotora oraz odwołania dr hab. Anny Żaczek z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czaplińskiej

42/b/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie powołania dr hab. Anny Żaczek na promotora oraz dr Rafała Sądeja na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czaplińskiej

43/1/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Marcina Augustyniaka

43/2/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Rafała Banasiuka

43/3/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr Anny Hałabis

43/4/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Martyny Krejmer

43/5/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr Martyny Filipskiej

43/6/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Fili

44/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Wawrzyckiej

45/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Hałabis

46/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej

47/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie powołania komisji w sprawie zakończenia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Golanowskiej

48/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Szymona Żwirowskiego

49/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Taraszkiewicz

50/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Lacka

51/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Krzyżanowskiej

52/2015

2015-06-12

Uchwała w sprawie przyjęcia programu studiów I i II stopnia kierunku Biotechnologia obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 [załącznik]

53/2015

2015-06-12

Uchwała Rady Wydziału w sprawie powołania IFB International Scientific Advisory Board

54/a/2015

2015-06-25

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Aleksandry Markiewicz

54/b/2015

2015-06-25

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Aleksandrze Markiewicz

54/c/2015

2015-06-25

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Markiewicz za wyróżnioną

55/a/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Doroty Krzyżanowskiej

55/b/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Dorocie Krzyżanowskiej

55/c/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Doroty Krzyżanowskiej za wyróżnioną

56/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Siwińskiej

57/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Potrykus

58/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Alicji Sznarkowskiej

59/a/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Aleksandry Taraszkiewicz

59/b/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Aleksandrze Taraszkiewicz

59/c/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Taraszkiewicz za wyróżnioną

60/a/2015

2015-06-29

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Krzysztofa Lacka

60/b/2015

2015-06-29

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Krzysztofowi Lackowi

60/c/2015

2015-06-26

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Krzysztofa Lacka za wyróżnioną

61/a/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Alicji Sznarkowskiej

61/b/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Alicji Sznarkowskiej

61/c/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Alicji Sznarkowskiej za wyróżnioną

61/d/2015

2015-07-09

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Alicji Grudowskiej

62/a/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Joanny Siwińskiej

62/b/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Joannie Siwińskiej

62/c/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Joanny Siwińskiej za wyróżnioną

63/a/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Marty Potrykus

63/b/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Marcie Potrykus

63/c/2015

2015-07-10

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Marty Potrykus za wyróżnioną

64/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie nadania dr Monice Słomińskiej-Wojewódzkiej stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii

65/a/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Rafała Dutkiewicza (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

65/b/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia dr Rafała Dutkiewicza

66/a/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Gołuńskiego - unieważnia uchwałę nr 52/2012 z dn. 12.10.2012

66/b/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Gołuńskiego (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

66/c/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr Grzegorza Gołuńskiego

67/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Szymona Żwirowskiego w języku angielskim

68/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej mgr Macieja Baranowskiego w języku angielskim

69/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Miklaszewskiej - zmienia Uchwałę RW nr 25/2009 z dn. 18.12.2009r.

70/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej z biochemii w przewodzie doktorskim mgr Magdy Rybickiej - zmienia Uchwałę RW nr 52/2014 z dn. 12.06.2014r.

71/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Stasiłojć

72/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Golanowskiej

73/2015

2015-09-11

Uchwała w sprawie zmian w przyjętym 12 czerwca 2015 r. programie studiów I i II stopnia kierunku Biotechnologia obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 - zmienia Uchwałę RW nr 52/2015 z dn. 12.06.2015r. [załącznik]

74/a/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Alicji Grudowskiej

74/b/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Alicji Grudowskiej

75/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdy Rybickiej

76/a/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Joanny Chamier-Ciemińskiej

76/b/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Joannie Chamier-Ciemińskiej

76/c/2015

2015-09-15

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Joanny Chamier-Ciemińskiej za wyróżnioną

77/a/2015

2015-09-24

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Małgorzaty Stasiłojć

77/b/2015

2015-09-24

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Małgorzacie Stasiłojć

77/c/2015

2015-09-24

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Małgorzaty Stasiłojć za wyróżnioną

78/a/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Małgorzaty Golanowskiej

78/b/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Małgorzacie Golanowskiej

78/c/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Małgorzaty Golanowskiej za wyróżnioną

79/a/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Magdy Rybickiej

79/b/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Magdzie Rybickiej

79/c/2015

2015-09-25

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Magdy Rybickiej za wyróżnioną

80/2015

2015-10-16

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowywanie rozprawy doktorskiej MSc Alessandro Negri w języku angielskim

81/2015

2015-10-16

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jasienieckiej-Gazarkiewicz

82/a/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Katarzyny Jasienieckiej-Gazarkiewicz

82/b/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Katarzynie Jasienieckiej-Gazarkiewicz

82/c/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Katarzyny jasienieckiej-Gazarkiewicz za wyróżnioną

83/2015

2015-11-06

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Kosteckiej

84/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Motyki (dziedzina nauki biologicznych, dyscyplina biochemia)

85/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Agaty Motyki

86/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Krzysztofa Łepka

87/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Jankowskiej

88/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Jankowskiej

89/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Miklaszewskiej

90/2015

2015-11-13

Uchwała w sprawie przyjęcia raportu samooceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015 [załącznik]

91/a/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Magdaleny Miklaszewskiej

91/b/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Magdalenie Miklaszewskiej

91/c/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Miklaszewskiej za wyróżnioną

92/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Hałabis

93/a/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Anny Kosteckiej

93/b/2015

2015-12-04

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Annie Kosteckiej

94/a/2015

2015-12-18

Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Anny Hałabis

94/b/2015

2015-12-18

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Annie Hałabis