fbpx Uchwały Rady Wydziału 2014 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału 2014

Uchwały Rady Wydziału 2014

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 11:57
Nr z dnia w sprawie (tytuł)
1/2014 2014-01-10 Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Jacka Kominka   
2/a/2014 2014-01-10 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016
2/b/2014 2014-01-10 Uchwała w sprawie ustalenia limitów przyjęć na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015
3/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Tomasza Wąsiewicza 
4/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Tomaszowi Wąsiewiczowi 
5/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Jacka Kominka 
6/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr Jackowi Kominkowi 
7/2014 2014-01-24 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr Jacka Kominka za wyróŻnioną 
8/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza Turczyka
9/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Adama Krzystyniaka
10/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jasienieckiej
11/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Rąbalskiego (zmienia uchwałę nr 18/b/2013 z dn. 12.04.2013)
12/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Rąbalskiego
13/2014 2014-02-21  Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć na Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie na rok akademicki 2014/2015
14/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. MICHAŁOWI OBUCHOWSKIEMU, prof. GUMed
15/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA (zmienia uchwałę nr 12/2010 z dn. 12.03.2010 oraz uchwałę nr 19/2013 z dn. 12.04.2013)
16/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA
17/a/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO (unieważnia uchwałę nr 67/2009 z dn. 23.10.2009)
17/b/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
17/c/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
18/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołanie kopromotora zagranicznego w przewodzie doktorskim mgr BARTOSZA GŁĄBA w osobie prof. Andersa S. Carlssona (Department of Plant Breeding, Swedish University of Agricultural Sciences) (uzupełnia uchwałę nr 53/2013 z dn. 13.09.2013r.)
19/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr BEATY GROMADZKIEJ (uchwała zmienia Uchwałę RW z dn. 5 lipca 2006 r.)    
20/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr IWONY PIĄTEK
21/a/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY SIWIŃSKIEJ (unieważnia uchwałę nr 3/2013 z dn. 11.01.2013)
21/b/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY SIWIŃSKIEJ
22/2014 2014-03-14 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
23/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim powołanie komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ
24/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
25/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA NOWICKIEGO
26/2014 2014-04-11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ANNY WOZIWODZKIEJ
27/2014 2014-05-09 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr DOROTY LESIAK
28/2014 2014-05-09 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, filozofii i języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgr DOMINIKI JANKOWSKIEJ
29/2014 2014-05-09 Uchwała w sprawie zmiany egzaminatora z biochemii w komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA (zmienia uchwałę RW nr 9/2014 z dn. 21.02.2014)
30/2014 2014-05-09 Uchwała Rady Wydziału w sprawie przedmiotu Seminarium-projekt badawczy realizowanego na 3 roku studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia
31/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ANNY WOZIWODZKIEJ
32/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ANNIE WOZIWODZKIEJ
33/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr ANNY WOZIWODZKIEJ za WYRÓŻNIONĄ
34/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA NOWICKIEGO
35/2014 2014-05-16 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ŁUKASZOWI NOWICKIEMU
36/a/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr MAGDY RYBICKIEJ  (unieważnia uchwałę nr 56/2010 z dn. 22.10.2010)
36/b/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MAGDY RYBICKIEJ
37/a/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr KRZYSZTOFA LACKA (zmienia uchwałę z dnia 02.02.2007r.)
37/b/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej mgr KRZYSZTOFA LACKA w języku angielskim
38/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MIROSŁAWY PANASIUK 
39/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KAROLINY SOLARZ
40/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MICHAŁA ROGACZEWSKIEGO
41/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim MSc JULII MAJEWSKIEJ
42/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KRZYSZTOFA GUMOWSKIEGO 
43/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr SZYMONA ŻWIROWSKIEGO
44/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ELŻBIETY ZABROCKIEJ
45/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr KAMILA BELAU
46/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MARII SKRZYPKOWSKIEJ
47/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MAŁGORZATY STASIŁOJĆ
48/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ALICJI GRUDOWSKIEJ
49/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MAŁGORZATY GOLANOWSKIEJ
50/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr JOANNY SIWIŃSKIEJ
51/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ALEKSANDRY TARASZKIEWICZ
52/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MAGDY RYBICKIEJ
53/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr IWONY PIĄTEK
54/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr ANNY SUPERNAT
55/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr ALEKSANDRY MARKIEWICZ
56/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr MONIKI GOŁUŃSKIEJ
57/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
58/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA RĄBALSKIEGO
59/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie zmiany § 7 pkt. 1 „Zasad organizacji i funkcjonowania MWB UG i GUMed”
60/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych MWB UG i GUMed
61/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Laboratoriów Dydaktycznych MWB UG i GUMed
62/2014 2014-06-12 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku Biotechnologia od roku 2014/2015
63/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr JOANNYZAWACKIEJ-PANKAU
64/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie powołanie trzech członków do komisji habilitacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr JOANNYZAWACKIEJ-PANKAU
65/a/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr MARTY POTRYKUS (unieważnia uchwałę nr 54/2010 z dn. 22.10.2010)
65/b/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MARTY POTRYKUS
65/c/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej mgr MARTY POTRYKUS w języku angielskim
65/d/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr MARTY POTRYKUS
66/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian programu studiów I i II stopnia na kierunku Biotechnologia od 2014/2015
67/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie określenia maksymalnej wysokości „długu kredytowego” ECTS na kierunku Biotechnologia
68/a/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr DAWIDA NIDZWORSKIEGO
68/b/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr DAWIDOWI NIDZWORSKIEMU
68/c/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr DAWIDA NIDZWORSKIEGO za wyróżnioną
69/a/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ŁUKASZA RĄBALSKIEGO
69/b/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ŁUKASZOWI RĄBALSKIEMU
69/c/2014 2014-07-04 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr ŁUKASZA RĄBALSKIEGO za wyróżnioną
70/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr DOMINIKI CZAPLIŃSKIEJ (zmieniona Uchwałą RW nr 42/b/2015 z dn. 12.06.2015)
71/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie zmiany egzaminatora z biochemii w przewodzie doktorskim mgr ANNY SUPERNAT (zmienia uchwałę RW nr 58/2013 z dn.11.10.2013r.)
72/a/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie odwołania prof. dr hab. JACKA BIGDY z funkcji recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr JJOANNY ZAWACKIEJ-PANKAU (zmienia uchwałę RW nr 64/2014 z dn. 4 lipca 2014r.)
72/b/2014 2014-09-19 Uchwała w sprawie powołania  prof. dr hab. ANDRZEJA C. SKŁADANOWSKIEGO na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr JOANNY ZAWACKIEJ-PANKAU
73/a/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr ALICJI SZNARKOWSKIEJ  (unieważnia uchwałę nr 55/2010 z dn. 22.10.2010)
73/b/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ALICJI SZNARKOWSKIEJ
73/c/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr ALICJI SZNARKOWSKIEJ
74/a/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MONIKI KOSSAKOWSKIEJ-ZWIERUCHO
74/b/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr MONIKI KOSSAKOWSKIEJ-ZWIERUCHO
75/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA
76/a/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ (Unieważnia Uchwałę RW nr 39/2011 z dn. 18.11.2011r.)
76/b/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
76/c/2014 2014-10-10 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
77/a/2014 2014-11-09 Uchwała w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr ADAMA KRZYSTYNIAKA
77/b/2014 2014-11-09 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii mgr ADAMOWI KRZYSTYNIAKOWI
77/c/2014 2014-11-09 Uchwała w sprawie uznania rozprawy doktorskiej dr ADAMA KRZYSTYNIAKA za wyróżnioną
78/a/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr ANNY KOSTECKIEJ
78/b/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii i filozofii w przewodzie doktorskim mgr ANNY KOSTECKIEJj
79/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na kierunku Biotechnologia I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015
80/2014 2014-11-14 Uchwała w sprawie ustalenia zasad studiowania awansem na kierunku Biotechnologia I i II stopnia
81/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr NATALII KACZYŃSKIEJ

81/b/2014

81/c/2014

2014-12-12 Uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr NATALII KACZYŃSKIEJ oraz wyrażenia zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim
82/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr MAGDALENY MIESZKOWSKIEJ (Zmieniona Uchwałą RW nr 8/a/2017 i nr 8/b/2017 z dn. 17 lutego 2017 r.)
82/b/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i psychologii w przewodzie doktorskim mgr MAGDALENY MIESZKOWSKIEJ (Zmieniona Uchwałą RW nr 8/c/2017 z dn. 17 lutego 2017 r.)
83/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ
83/b/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr AGNIESZKI KŁOSOWSKIEJ
84/a/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr KATARZYNY MELLER
84/b/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych z biochemii, języka angielskiego i filozofii w przewodzie doktorskim mgr KATARZYNY MELLER
85/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
86/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr JOANNY CHAMIER-CIEMIŃSKIEJ
87/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr ALICJI GRUDOWSKIEJ (zmieniona uchwałami RW nr 34/a/2015 i 34/b/2015 z dn. 08.05.2015) 
88/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie uszczegółowienia tytułu rozprawy doktorskiej mgr BEATY GROMADZKIEJ
89/2014 2014-12-12 Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr BEATY GROMADZKIEJ