fbpx Rada Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Rada Wydziału

Rada Wydziału - kadencja 2016 - 2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2020 roku, 8:36

Skład Rady Wydziału

Dziekan (przewodniczący)
Prof. dr hab. Igor Konieczny

Prodziekani
Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani
Prof. dr hab. Antoni Banaś
Prof. dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Prof. dr hab. Jacek Bigda
Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG

Dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG
Dr hab. Rafała Dutkiewicz, prof. UG
Dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG

Dr hab. Adam Iwanicki

Dr hab. Krzysztof Hinc
Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Dr hab. Patrycja Koszałka

Dr hab. Ewelina Król, prof. UG

Dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
Prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG

Dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed
Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed
Prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski
Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dr hab. Michał Szymański, prof. UG
Dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG
Dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Anna Ihnatowicz
Dr Andrea Lipińska
Dr Aleksandra Markiewicz

Dr Katarzyna Węgrzyn

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Dr Michał Rychłowski

Przedstawiciele doktorantów
Mgr Kamila Butowska

Mgr Grzegorz Gawron

Mgr Maciej Kosiński
Mgr inż. Agata Woźniak 

wakat

Przedstawiciele studentów
Marcin Borowicz

Marek Bulczak

Paweł Serafin

Marcin Zakrzewski

Agata Żukowska