fbpx Rada Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Rada Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Rada Wydziału - kadencja 2016 - 2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 maja 2019 roku, 10:28

Skład Rady Wydziału

Dziekan (przewodniczący)
Prof. dr hab. Igor Konieczny

Prodziekani
Prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani
Prof. dr hab. Antoni Banaś
Prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Prof. dr hab. Jacek Bigda
Dr hab. Robert Czajkowski

Dr hab. Paulina Czaplewska
Dr hab. Rafała Dutkiewicz
Dr hab. Mariusz Grinholc
Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak 

Dr hab. Krzysztof Hinc
Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Dr hab. Patrycja Koszałka
Prof. UG, dr hab. inż. Aleksandra Królicka
Prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prof. dr hab. Jarosław Marszałek

Dr hab. Joanna Nakonieczna

Dr hab. Marcin Okrój
Prof. UG, dr hab. Jacek Piosik
Dr hab. Rafał Sądej
Prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski
Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Dr hab. Małgorzata Waleron
Dr hab. Anna Żaczek

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Ewelina Król
Dr Anna Ihnatowicz
Dr Katarzyna Węgrzyn

wakat

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
Dr Michał Rychłowski

Przedstawiciele doktorantów
Mgr Kamila Butowska

Mgr Grzegorz Gawron
Mgr inż. Agata Woźniak 

wakat

Przedstawiciele studentów
Łukasz Arcimowicz

Marcin Borowicz

Kamil Dąbrowski

Igor Grochowina

Paweł Serafin