fbpx Formularz uwag o jakości kształcenia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Formularz uwag o jakości kształcenia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Formularz uwag o jakości kształcenia na Wydziale Biotechnologii

Zachęcamy do anonimowego zgłaszania uwag o jakości kształcenia na wydziale. Zostaną one wykorzystane do podnoszenia jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszej uczelni. Z góry dziękujemy zarówno za pozytywne, jak i negatywne opinie