Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed