Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką | Struktura organizacyjna | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed