fbpx Studies of interactions of substances with protein receptors | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Studies of interactions of substances with protein receptors

Studies of interactions of substances with protein receptors

Organism/model: 
general
Type of research: 
bioinformatics
Contact person: 
Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz
Team: 
LABORATORY OF BIOMOLECULAR SYSTEMS SIMULATIONS