fbpx Stypendia i sprawy socjalne | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Stypendia i sprawy socjalne

Stypendia dla doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 września 2019 roku, 14:40

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Zgodnie z § 3 pkt 1 oraz § 4 pkt 1 i 2  Zarządzania nr 70/R/16 Rektora UG z dnia 28 lipca 2015 r. (z późn. zm.):

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKOTRANTÓW

Zgodnie z § 9 pkt 2 oraz § 10 Zarządzania nr 72/R/16 Rektora UG z dnia 17 sierpnia 2016 r. (z późn. zm.):

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant składa do Rektora, za pośrednictwem właściwej wydziałowej komisji stypendialnej, w terminie do dnia 4 października roku akademickiego

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKOTRANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Zgodnie z § 5 oraz § 6 Zarządzania nr 71/R/16 Rektora UG z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim (z późn. zm.):

Doktorant składa wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kierownika studiów doktoranckich w terminie do dnia 4 października roku akademickiego;

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium oraz stypendiów z funduszy pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie UG [link]

Wzory wniosków wraz z klauzulą informacyjną poniżej.