Stypendia i sprawy socjalne | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Stypendia dla doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 września 2018 roku, 17:02

Doktoranci MWB mogą ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

- stypendium doktoranckie

termin składania wniosków na rok akademicki 2018/2019 - do dn. 2 października 2018 r. 

  wzór wniosku dla doktorantów rozpoczynający studia doktoranckie [plik]

  wzór wniosku dla doktorantów po 1 roku i wyżej [plik]

wraz z wnioskiem o stypendium należy złożyć indeks z kartą okresowych osiągnięć oraz sprawozdanie naukowe zatwierdzone przez opiekuna naukowego bądź promotora - wzór sprawozdania  [plik docx

​- zwiększenie stypendium doktoranckiego tzw. stypendium projakościowe 

Kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na MWB [plik]

termin składania wniosków do 4 października każdego roku akademickiego  

 wzór wniosku dla doktorantów rozpoczynający studia doktoranckie [plik]

 wzór wniosku dla doktorantów po 1 roku i wyżej [plik]

- stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne oraz zapomogę z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów

termin składania wniosków w roku akademickim 2018/2019 do 11 października 2018r.

wzory wniosków:

stypendium socjalne i zapomoga [plik

wzór wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów rozpoczynający studia doktoranckie [plik]

wzór wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów po 1 roku i wyżej [plik]

 

Dodatkowe informacje:

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium oraz stypendiów z funduszy pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie UG [link]