fbpx Praktyki studenckie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 sierpnia 2020 roku, 16:53

Praktyki są obowiązkowym elementem programu studiów II stopnia. Student ma obowiązek odbyć 30 h (1 tydzień) takiej praktyki. Dzięki uczestnictwu w praktykach student podnosi swoją wiedzę i kompetencje w zakresie obranej praktyki.

Praktyki w kilku krokach:

  • Student zgłasza do Opiekuna praktyk obowiązkowych miejsce, w którym chce odbyć praktykę.
  • Między MWB UG i GUMed a danym zakładem pracy, w którym student odbędzie praktykę, jest podpisywane Porozumienie przygotowane przez Opiekuna praktyk obowiązkowych.
  • Student otrzymuje stosowne Skierowanie na praktykę obowiązkową
  • Przed przystąpieniem do praktyki student zostaje ubezpieczony od NNW zaistniałych podczas odbywania praktyk obowiązkowych na podstawie imiennej listy studentów przygotowanej przez Opiekuna praktyk obowiązkowych.
  • Po zakończeniu praktyki student przedkłada Zaświadczenie odbycia praktyki podpisane przez opiekuna zakładowego oraz sprawozdanie z praktyk (od 0,5 do 1 strony A4) podpisane odręcznie.

Opiekunem praktyk obowiązkowych na Wydziale, odpowiadającym za nadzór merytoryczny oraz wszystkie kwestie formalne, jest: prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

W załączeniu przedstawiamy listę firm z branży biotechnologicznej, która może służyć pomocniczo celem znalezienia miejsca na odbycie obowiązkowej praktyki.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Baza firm biotechnologicznych138.13 KB