fbpx Praktyki studenckie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Praktyki studenckie

Praktyki zawodowe

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 kwietnia 2021 roku, 7:56

 

Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem programu studiów II stopnia. Student ma obowiązek odbyć 30 h (1 tydzień) takiej praktyki. Dzięki uczestnictwu w praktykach student podnosi swoją wiedzę i kompetencje w zakresie obranej praktyki.

Praktyki w kilku krokach:

  • Student zgłasza do Kierownika praktyk obowiązkowych miejsce, w którym chce odbyć praktykę.
  • Między MWB UG i GUMed a danym zakładem pracy, w którym student odbędzie praktykę, jest podpisywane Porozumienie przygotowane przez Kierownika praktyk obowiązkowych.
  • Student otrzymuje stosowne Skierowanie na praktykę obowiązkową
  • Przed przystąpieniem do praktyki student zostaje ubezpieczony od NNW zaistniałych podczas odbywania praktyk obowiązkowych na podstawie imiennej listy studentów przygotowanej przez Kierownika praktyk obowiązkowych.
  • Po zakończeniu praktyki student przedkłada Zaświadczenie odbycia praktyki podpisane przez opiekuna zakładowego oraz sprawozdanie z praktyk (od 0,5 do 1 strony A4) podpisane odręcznie.

Kierownikiem praktyk obowiązkowych na Wydziale, odpowiadającym za nadzór merytoryczny oraz wszystkie kwestie formalne, jest:
dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG (pokój 154; e-mail: aleksandra.krolicka@ug.edu.pl)

 

Osoby, które chcą odbyć DODATKOWĄ praktykę (nieobowiązkową) muszą się ubezpieczyć od NNW na okres praktyki na własny koszt.

Od roku akademickiego 2020/2021 za odbytą praktykę nie przysługuje dieta.

W załączeniu przedstawiamy listę firm z branży biotechnologicznej, która może pomóc w znalezieniu miejsca do odbycia obowiązkowej praktyki.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Baza firm biotechnologicznych138.13 KB