fbpx Plan zajęć | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Plan zajęć

Plany zajęć

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 marca 2020 roku, 13:53

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020 semestr letni

Uwaga 1 rok I st. - zmiany w planie zajęć

- 17.04: zaliczenie w godz. 13 - 14; wykład Analiza biomolekuł w godz.14.15 - 16

- 5.05, 12.05, 19.05: ćw. audyt gr. D w godz. 11.45 - 13.15

- zaliczenie 5.06 przeniesione na 8.06 w godz. 10.15 - 12

 

Ważne ogłoszenia: korekty na planie zajęć:

- ćwiczenia z biologii molekularnej jako pierwsze rozpoczynają grupy 1, 2, 4 i 5 (ćwiczenia na początku kwietnia)

- proseminarium Metodyka biologii molekularnej dla gr. 2 odbywa się w auli 042B

- ćwiczenia z histologii szczegółowej we czwartek będą odbywać się w godz. 15:15 - 17:45

- grupa II z Histologii szczegółowej zajęcia przeniesione na czwartek

- wykład z Aspektów medycznych będzie odbywał się w piątek s. sem. Instytutu Biotechnologii Medycznej i Oknologii Doświadczalnej GUMed (dana Katedra Biotechnologii Medycznej) w godz. 8:15 - 10

- proseminaria z kultur tkankowych zwierzęcych w piątek będą odbywać się w godz. 10:15 - 11:45 gr. a i 12 - 13:30 gr. b

 

Rok studiów

Plik z planem 

Wersja z dnia

Rok 1

podział na grupy [plik pdf]

plan zajęć zbiorczo [plik xlsx] [plik pdf]

12.02.2020

Rok 2

plan zajęć - [plik pdf]

podział na grupy [plik pdf]

14.02.2020

korekta

Rok 3

plan zajęć [plik pdf]

podział na grupy [plik pdf]

14.02.2020

korekta