fbpx Małgorzata Graul | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Małgorzata Graul

Małgorzata Graul

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 26 września 2019 roku

magister Biotechnologii

Małgorzata Graul

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modulacja odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji herpeswirusem – molekularne aspekty działania kompleksu białek UL49.5 / gM wirusa BHV-1”

„Modulation of immune response during herpesvirus infection – molecular aspects of BHV-1-encoded UL49.5/gM protein complex activity”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Maria Bieńkowska-Szewczyk

Promotor pomocniczy: dr Andrea Lipińska
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Michał Kuźmak, prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

Dyplom nr 4501.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract261.63 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie285.5 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1497.77 KB
PDF icon Recenzja 22.19 MB
Data publikacji: poniedziałek, 11 marca 2019 roku, 12:37
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 października 2019 roku, 10:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana